Järjestötaidot

Koulutus ja kehittäminen, Järjestötoimijoille

Itseopiskelumateriaalia järjestötaitoihin liittyen


Koulutuksen teemat:

  • Hallituksen perehdyttämispaketti /työkaluja hallitukselle
  • Kokoustaidot (tekniikkaa ja vuorovaikutusta)
  • Esiintymistaito
  • Vapaaehtoisten johtaminen
  • MSL – tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle -näin järjestät kurssin tai luennon


Mitä ja miten opitaan? Aiheeseen tarjolla olevan itseopiskelumateriaalin tavoitteena on tarjota työkaluja niin hallituksen jäsenille kuin myös muissa yhdistyksen tehtävissä toimiville. Materiaalin läpikäynnin jälkeen opiskelija omaa perustiedot- ja taidot, joita järjestötoiminnassa tarvitaan. Yhdistykset oppivat, miten MSL- tukea haetaan ja millaisia kursseja/ luentoja yhdistys voi itse järjestää. Materiaali sisältää pääasiassa videoita ja erilaisia vuorovaikutteisia tehtäviä Moodle- oppimisympäristössä. Oppimisympäristön vierailijapääsy ei vaadi kirjautumista.

Materiaalin teemoista voidaan järjestää ajoittain myös webinaareja tai fyysisiä koulutuksia.

Kenelle palvelu on suunnattu / sopii?
Sopii kaikille järjestötoiminnasta kiinnostuneille. Erityisesti aineisto on suunnattu uusille yhdistystoimijoille MSL:n jäsenjärjestöissä.