SOPULI -hanke

SOPULI – sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan -hanke 2019 – 2022

SOPULI -hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisten maaseutuyritysten yhteistyötä liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta. SOPULI verkottaa maaseutuyrittäjiä ja lisää maaseudun asukkaiden tietoisuutta keinoista parantaa ympäristön laatua. SOPULI -hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus, osatoteuttajina Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ja Luonnonvarakeskus. 

Hankkeessa nostetaan esille maaseutumaiseman infrastruktuurin tarvitsemat investoinnit ja niiden rahoituskanavat sekä parannetaan maaseudun elinkeinotoimijoiden kykyä hyödyntää kaikille avoimia digitaalisia aineistoja.

SOPULI-hankkeessa tehdään mm. selvitys maaseudun verkostoyrittäjyysmalleista, koulutetaan metsänomistajia, aktivoidaan kyliä ja maaseutuyrityksiä mukaan ympäristön kunnostushankkeisiin sekä tarjotaan maaseudun yrittäjille työnohjausta.

Lue lisää SOPULI -hankkeen omilta nettisivuilta!