Osallisuuden vuosi 2020

Voimauttava ryhmätoiminta

Mitä haluaisit oppia? Mitä voisit opettaa muille?

Voimauttava ryhmätoiminta, sen sisällöt ja menetelmät, lähtevät osallistujista itsestään. Kaikki perustuu osallistujien haluun jakaa omaa osaamistaan, suunnitella ja toteuttaa toimintaa sekä sitä kautta vahvistua ja voimaantua yhdessä.

Toiminta ei ole opettaja- eikä ohjaajavetoista, mutta voi tarvittaessa lähteä liikkeelle ohjaajan innostamana tai vetämänä. Tavoitteena on, että vastuu toiminnasta siirtyy pikkuhiljaa enemmän ja enemmän ryhmäläisille itselleen. Näin toiminta perustuu osallistujista nouseviin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Ryhmätoiminnan järjestäjän rooli muuttuu lähinnä toiminnan mahdollistajaksi (tilat, materiaalit jne). Toiminta on säännöllistä ryhmätoimintaa (kerran viikossa, syys- ja kevätlukukausi).

Voimauttavaa ryhmätoimintaa voi käyttää esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, maahanmuuttotyössä tai erityisnuorisotyössä.

 

Ryhmätoimintaa Pudasjärvellä