Osallisuuden vuosi 2020

Villiveisto

Mitä luonnonmateriaalia täältä löytyy läheltä? Mistä materiaalista pidät erityisesti?

Villiveisto on ryhmässä tapahtuvaa, oman tai yhteisen teoksen tekemistä itsenäisesti tai yhdessä. Se on yhteisö- tai ympäristötaidetta, jonka materiaali voi olla puuta, pajua, lunta tai jäätä. Lopputulos voi olla väliaikainen veistospuisto, yhteinen ympäristötaideteos tai teos omalle pihalle. Villiveistokurssi kestää 1-5 päivää. Villiveistoa voi käyttää menetelmänä lyhytkestoisissa tapahtumissa ja kursseilla.

Tärkeää on itse prosessi, onnistunutta lopputulosta unohtamatta. Lopuksi teoksen/teosten valmistumista juhlitaan yhdessä.