Osallisuuden vuosi 2020

Tää on meidän juttu – nuorten omaehtoinen toiminta

Osallistujat ovat kiinnostuneita ympäristönsä kehittämisestä ja haluavat tehdä tekoja oman lähiyhteisönsä hyväksi. Samalla he oppivat itse uusia taitoja ja heidän oma osaamisensa tulee näkyväksi. Tärkeintä on antaa ääni nuorille ja antaa heidän viedä toimintaa eteenpäin. Nuorten omaehtoinen toiminta on säännöllistä ryhmätoimintaa (kesto 1-6kk), joka mahdollistaa uuden luomisen ja jopa mahdottomilta tuntuvien ideoiden toteuttamisen.

Nuorten omaehtoinen toiminta on uudenlaista nuorisotyötä, mikä perustuu nuorten mukaan ottamiseen ja osallistavaan yhdessä tekemiseen.

Nuoret perustivat oman kesäkioskin Pyhäjoelle.