Osallisuuden vuosi 2020

Penkkikahvila

Kenen kanssa haluaisit jutella? Kenelle haluaisit kertoa jostain omaa elämääsi koskevasta asiasta?

Penkkikahvila on viestinnän ja kohtaamisen väline, jonka tavoitteena on lisätä viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien sekä kuntalaisten välistä vuoropuhelua sekä kuntalaisten kuulemista ja mukaan ottamista omaa kuntaansa koskevissa asioissa ja kehittämistyössä.

Penkkikahvilaa voi käyttää menetelmänä kuntalaisten kuulemiseen kunnan strategiatyössä tai kunnallisessa päätöksenteossa; esimerkiksi kaavoitukseen, ympäristön viihtyisyyteen tai palvelujen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Penkkikahvila Pudasjärvellä

Penkkikahvilassa kuultua