Osallisuuden vuosi 2020

Paikan adoptio

Onko jokin paikka sinulle erityisen tärkeä? Voisiko sen eteen tehdä vielä jotain?

Paikan adoptiolla tarkoitetaan prosessia, jossa tila otetaan väliaikaisesti jonkin ryhmän tai toiminnon haltuun. Toisin kuin valtauskulttuurissa, paikan adoptiossa neuvottelu ja sopiminen omistajan kanssa on oleellinen lähtökohta. Paikan adoptiolle on tunnusomaista ihmisten vahva sitoutuminen ja vastuun ottaminen paikasta tai ympäristöstä, jonka omistajia he eivät ole. Sen sijaan osallistujia motivoi tärkeän tavoitteen edistäminen, omakohtaiset tunnesiteet käyttämättömiksi jääneisiin alueisiin ja paikkoihin sekä yhdessä tekemisen riemu.

Paikan adoptiota voi käyttää menetelmänä kunnan ja järjestöjen välisen kumppanuuden rakentamisessa tai uusien sisältöjen luomisessa esimerkiksi työllisyyspalveluihin.

Kesäkahvila Tyrnävällä

Syömään!

Kunnan kanssa kimpassa