Osallisuuden vuosi 2020

Osallistava teatteri

Osallistava teatteri on luovaa ryhmätoimintaa, joka perustuu yhteiseen haluun jakaa omia tarinoita sekä tehdä ja toimia yhdessä teatterin maailmassa. Toimintaan voi jokainen tulla mukaan ja osallistua omalla panoksellaan, taidoillaan ja osaamisellaan: joku näyttelee, toinen kirjoittaa käsikirjoitusta, joku tekee lavasteita tai puvustaa. Omaa osaamista voi tuoda teokseen myös musiikin, tekniikan tai valaistuksen kautta. Osallistava teatteri voi ottaa kantaa johonkin ajankohtaiseen ilmiöön tai asiaan yhdessä tehdyn teatteriesityksen muodossa.

Toiminta on säännöllistä ryhmätoimintaa (kesto 3-6kk).

Osallistavaa teatteria voi käyttää esimerkiksi maahanmuuttotyössä, kuntouttavassa työtoiminnassa tai osana oppilaitosten opetussuunnitelmaa.

Pudasjärven osallistavan teatterin ryhmä valmisti keväällä 2018 musiikkinäytelmän Pudasjärvi U.F.O.

 

Pudasjärvi U.F.O.-musiikkiteatterinäytelmässä kuullaan kuntalaisten tarinoita