Osallisuuden vuosi 2020

Kyläjuhlat

Mitä sinä haluaisit juhlia?

Kyläjuhlat on oiva menetelmä paikallisten yhteisöjen kehittämistyössä, missä on tavoitteena vahvistaa paikan identiteettiä ja yhdessä tekemistä sekä mahdollistaa ihmisten tutustuminen toistensa kanssa. Kyläjuhlien järjestämiseen jokainen voi osallistua omalla sen hetkisellä osaamisella ja innostuksella. Kyläjuhlista voi myös tehdä perinteen. Kerran valmisteltu juhla on helpompi toteuttaa seuraavan kerran uudestaan.

Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä yhdessä tekemisen kautta.

Kyläjuhlat Temmeksellä kesällä 2018