Osallisuuden vuosi 2020

Kyläily

Missä tai kenen luona haluaisit käydä kylässä? Kehen haluaisit tutustua?

Kyläily yhteisökehittämisen menetelmänä perustuu vanhaan suomalaiseen kyläilykulttuuriin. Kyläily mahdollistaa ihmisten kohtaamisen ja vuorovaikutuksen, kun ihmiset antavat aikaansa ja ottavat osaksi omaa arkeaan ja yhteisöään.

Kyläily on säännöllistä toimintaa, missä vapaaehtoiset kyläpaikat ottavat vieraat vastaan ja vieraat puolestaan vievät mennessään kahvit ja muut tarjottavat. Kyläilyyn voi yhdistää myös pienimuotoista talkooapua tai muuta yhteistä tekemistä. Kyläily kestää kerrallaan 1-3 tuntia.

Kyläilyä voi käyttää esimerkiksi maahanmuuttotyössä, missä kyläilemällä ihmiset voivat tutustua toisiinsa ja toistensa arkeen. Kyläily on myös oiva menetelmä toivottaa uudet kyläläiset tai kuntalaiset tervetulleiksi uuteen paikkaan ja yhteisöön.

 

Kyläilyä Pudasjärvellä