Osallisuuden vuosi 2020

Kumppanuuspöytä

Kehen haluaisit tutustua? Kenen kanssa haluaisit tehdä yhdessä? Keneltä haluaisit oppia jotain?

Kumppanuuspöydät tarkoittavat säännöllistä yhteistä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Vuoropuhelu perustuu tasaveroisuuteen ja yhteiseen suunnitteluun, tekemiseen ja arviointiin. Asioita ei tuoda pöytiin liian valmiina, vaan pyritään saamaan yhteiseen keskusteluun erilaisia näkökulmia ja tapoja toimia. Kumppanuuspöytien tavoitteena on löytää yhteinen ymmärrys kehittämisen tavoitteista ja sisällöistä sekä varmistaa parhaiden käytänteiden jatkuvuus.

Kumppanuuspöytää voi käyttää menetelmänä kuntien strategiatyössä, hyvinvoinnin edistämisessä sekä palvelujen kehittämisessä.

 

Lue lisää:

Yhdessä tekemisen muistijälki

 

1+1= paljon enemmän kuin kaksi

Miten tämä voitaisiin tehdä yhdessä?

Yhdessä kohti kumppanuutta