Osallisuuden vuosi 2020

Menetelmät

OSALLISUUS KORTILLA?

Kuva: Hyvän mielen paikat -hanke, Martu Väisänen

Tulevaisuuden kunnan tehtävä on huolehtia kunnan elinvoimasta ja kuntalaistensa hyvinvoinnista sekä tukea kaikkien kuntalaisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään. Maaseudun Sivistysliitto MSL tuo kuntalaiset mukaan kuntien strategiatyöhön ja palvelujen kehittämiseen.

Osallisuustyö MSL:ssa tarkoittaa ihmisten ja paikallisten yhteisöjen kuulemista ja mukaan ottamista omaa lähiyhteisöään ja -ympäristöään koskevissa asioissa.

Hyvän mielen paikat -hankkeessa on kehitetty ja kokeiltu erilaisia menetelmiä osallisuustyössä. Tällä sivustolla on esitelty niitä menetelmiä, joiden on todettu innostavan ihmisiä tulemaan mukaan sekä tekemään yhdessä ja yhteiseksi hyväksi. Nämä menetelmät ovat myös sellaisia, jotka vahvistavat osallistujia, tuovat ihmisten oman osaamisen esiin ja lisäävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Viereisestä palkista pääset tutustumaan menetelmiin tarkemmin ja täältä saat osallisuustyön menetelmäkortit käyttöösi pdf-versiona:

Osallisuus kortilla? – Osallisuustyön menetelmäkortit