Osallisuuden vuosi 2020

Kyyjärvi

Kyyjärvellä tehdään vuosien 2018-2020 aikana Hyvän mielen tekoja, joiden kautta otetaan nuoret mukaan kunnan kehittämiseen ja kokeillaan uusia tapoja saada nuorten ääni paremmin kuuluviin itseään ja omaa lähiyhteisöään koskevissa asioissa.

Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot -hanke jatkaa MSL:n ja Kyyjärven yhteisen strategiaprosessin aikana esille tulleita ajatuksia kunnan elinvoiman kehittämisestä.

 

__________________________________________

Kuntalaisten kuulemisesta ja uudenlaisesta strategiaprosessista pääset lukemaan täältä:

Kyyjärvellä toteutettiin vuonna 2018 uudenlainen yhteisöllisyysohjelma osana kunnan strategiatyötä. Yhteisöllisyysohjelman tavoitteena oli kuulla kuntalaisia uudella tavalla sekä innostaa mukaan tekemään tekoja yhteiseksi hyväksi.

Kuntalaisten kuulemisessa menetelmänä käytettiin penkkikahvilaa, mistä saadut ajatukset ja kehittämisideat tuotiin tiedoksi viranhaltijoille ja päätöksenteon tueksi luottamushenkilöille. Ensimmäiset yhteiset teot olivat penkin tekeminen kunnan kauneimmalle paikalle sekä kunnan uuden maamerkin rakentaminen.

Uusi kuntastrategia – hittibiisi

Videoita kuntastrategiaprosessista:


 

Blogikirjoituksia kuntastrategiaprosessista:

Pajupallo pystytettiin Kyyjärven uudeksi maamerkiksi yhteisötaideprojektina

Penkkikahvilassa kuultua

Kyyjärven hittibiisin sävellys- ja sanoitustyö on alkanut