Tyrnävä

Tyrnävä

Tyrnävällä on vuosina 2016-2018 Hyvän mielen paikat -hankkeen kautta kokeiltu ja kehitetty uusia sisältöjä työllisyyspalveluihin. Yksi menetelmistä on ollut paikan adoptio, missä on otettu haltuun vanhan pappilan pihapiiri ja rakennettu sinne yhteisöllinen puutarha ja kuntalaisten ulko-olohuone. Mentelmänä tämä on ollut sellainen, mikä innostaa ja sitoo erilaisia ihmisiä yhteiseen tekemiseen ja mahdollistaa monenlaisen toiminnan toteuttamisen – viljely, tapahtumien järjestäminen, rakentaminen, yhteisötaide jne.

Tyrnävän Temmeksellä puolestaan on käytetty ympäristöluotsausta menetelmänä tuoda esille oman paikkakunnan erityispiirteitä sekä löytää yhteisölle tärkeitä asioita, joihin erilaiset ihmisetovat valmiita sitoutumaan ja tekemään tekoja yhteiseksi hyväksi. Yhteisten tapahtumien ja kyläjuhlien kautta on rakennettu yhteisöllisyyttä, saatu ihmiset tekemään yhdessä ja tehty omaa ympäristöä näkyväksi.

 

Blogikirjoituksia Tyrnävältä:

Syömään!

Kunnan kanssa kimpassa