Tapahtumat

Kohti uutta osallisuutta Pudasjärvellä, valtuustoseminaari

Pudasjärvellä olemme kuulleet kuntalaisia ja tuoneet erityisesti nuorten äänen kuuluviin. Valtuustoseminaarissa kuulemme, miten valiokunnat ovat työstäneet kuulemisista saatua tietoa ja pohdimme yhdessä miten kuntalaisten osallisuutta voidaan edelleen tukea ja lisätä.

Tätä asiaa on aikoinaan pohdittu myös osallisuuden pyöreässä pöydässä:

“Kenen viesti tulee kuulluksi?

Kunnan tehtävä on kuulla kuntalaisiaan. 
Kunnissa tätä tehtävää on toteutettu eri tavoin, mutta samalla kaivataan uusia tapoja vanhojen rinnalle tai tilalle. Kunnissa on kokemusta myös siitä, että on kaksi eri asiaa osallistua ja sitoutua. Toiveita ja uusia ajatuksia on huomattavasti helpompi esittää kuin lähteä mukaan tekemään asioita toisin ja sitoutua pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Tämä haastaa sekä viranomaiset että luottamushenkilöt.

Kaikki mukana olleet tunnistimmekin dialogin tarpeen ja mahdollisuuden tulla kuulluksi. Kaikki tarvitsemme kokemusta siitä, että saamme sanoa, tulemme kuulluiksi ja meidän mielipiteillämme on merkitystä. Vuoropuhelu (toisen kuunteleminen, omien ajatusten ja mielipiteiden kertominen) syntyy aina prosessissa, mikä vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. On siedettävä sitä, ettei valmiita vastauksia ole tai niitä voi olla monta erilaista. Dialogissa itse prosessi on vähintään yhtä tärkeä kuin prosessin tuloksena syntynyt vastaus.