Kuntakumppanit

Kuopio ja Vehmersalmi (strategiatyö)

PENKKIKAHVILAT käynnistyivät 3.10. K-kaupan pihalta. Tilaisuuksia pidettiin myös torilla, terveysasemalla, Mustinlahden kylätalolla sekä Räsälän Liittolassa joka toimii Räsälän kylän kylätalona.  Tilaisuudet pyrittiin siis järjestämään siellä, missä  ihmiset saattaisivat muutenkin liikkua ja viettää aikaansa.  Penkkikahviloiden ajatuksena onkin, että  perinteisen vaikuttamiskanavien lisäksi on tarjolla   non-formaali ja suoran vuorovaikutuksen kanava. Näin kansalaisvaikuttamista voi tehdä vaikka kauppareissun yhteydessä. Tämä ei kuitenkaa poista menetelmän kautta saatavan informaation painoarvoa  ja käytettävyyttä päätöksen teon tukena ja kehittämistyökaluna yhteiselle suunnittelulle. Vehmersalmen Penkkikahviloissa Kuopion kaupungin edustajia olivat Mika Tsupari, kansalaistoiminnan asiantuntija Sirpa  Niemi  ja asukaskävelylle osallistunut kaupungin puutarhuri Matti Nikoskelainen. Tilaisuuksiin kutsuttiin myös luottamushenkilöitä. Lähes kaikissa Penkkikahviloissa oli mukana Tuula Savolainen. Räsälän Liittolassa oli mukana myös Irja Sokka.

Lataa raportti tästä:

vehmersalmenpenkkikahvilatraportti

———————————————————————–

Vehmersalmen Penkkikahvilat ja kyläkävely

Kenen kanssa haluaisit jutella? Onko mielessäsi asioita joita tulisi edistää asuinyhteisössäsi? Vehmersalmella käynnistyivät Penkkikahvila –tilaisuudet, jotka ovat osa Kuopion kaupungin strategian keskeistä tavoitetta ottaa asukkaat ja järjestöt mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon. Samalla ne ovat jatkoa Vehmersalmella jo alkaneelle kumppanuus- ja osallisuutyölle.

Penkkikahvila on kohtaamisen väline, jonka tavoitteena on lisätä viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien ja kuntalaisten välistä vuoropuhelua sekä kuntalaisten kuulemista ja mukaan ottamista omaa kuntaansa koskevissa asioissa ja kehittämistyössä. Yhdessä käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi kaavoitukseen, ympäristön viihtyisyyteen tai palvelujen kehittämiseen liittyvät kysymykset.

Penkkikahvilan tavoitteena on lisätä vuoropuhelua sekä tuoda erilaisia ajatuksia ja näkökulmia esille ja yhteiseen keskusteluun. Parhaimmillaan ajatuksista tulee yhteisiä ja niiden eteen ollaan valmiita tekemään tekoja yhteiseksi hyväksi. Penkkikahvilat toteutti Maaseudun Sivistysliitto yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Lisätietoja: kaisa.kervinen@msl.fi ja mika.tsupari@kuopio.fi

VEHMERSALMEN PENKKIKAHVILAT:
KE 3.10. | KLO 18.00 | K-KAUPALLA
TO 25.10. | KLO 18.00 | RÄSÄLÄN LIITTOLASSA
LA 27.10.| KLO 10.00 | TORILLA
TO 8.11. | KLO 9.00 | TERVEYSASEMALLA
TO 15.11.| KLO 18.00 | MUSTINLAHDEN KYLÄTALOLLA

TULEVAISUUSSEMINAARI 27.11.2018

Vehmersalmen Penkkikahvilat Facebookissa