Ajankohtaista

Nuoret ja kotiseutu – miten suhde pysyy elävänä?

Mitä kotiseutu merkitsee sieltä pois muuttaneille nuorille? Miten kuulla nuoria paremmin ja saada heidät mukaan kehittämään omaa kotiseutuaan? Miten säilyttää elävä yhteys juurille? Näihin kysymyksiin etsii vastauksia MSL:n juuri alkanut Tää on mulle tärkee, tässä haluan olla mukana -hanke. 

Nuorten maakunta Pohjois-Pohjanmaan lapsista ja nuorista suuri osa varttuu maaseudulla, mutta muuttaa pois opiskelujen perässä. Iso osa heistä ei palaa enää opintojen jälkeen kotikonnuille. Usein kuitenkin vahvat juuret ja sosiaalinen verkosto maaseudulla jäävät elämään ja kiinnostus kotikuntaa kohtaan säilyy.

Tää on mulle tärkee, tässä haluan olla mukana -hanke etsii yhdessä kotiseudultaan muuttaneiden nuorten kanssa uusia tapoja pitää yllä kotiseutusuhdetta ja olla mukana itselle tärkeiden asioiden kehittämisessä. Kun yhteydet juurille pysyvät elävinä, tulee poismuuttaneista usein kotiseudun uusia vierailijoita, lomailijoita ja etätyön tekijöitä – ehkäpä jopa paluumuuttajia.

Käytännössä hanke innostaa nuoria ilmiantamaan kotiseudultaan itselleen tärkeitä luonnon- tai kulttuuriympäristöjä, joiden he toivovat olevan olemassa jatkossakin, ja, joiden eteen he olisivat valmiita tekemään tekoja. Vinkatuista paikoista valitaan 10-20 kohdetta, joiden hyväksi lähdetään yhdessä toimimaan. Perinteisten talkoiden rinnalle etsitään uusia tapoja vaikuttaa – siinä missä toinen haluaa osallistua fyysisiin tapahtumiin yhdessä tehden, toiselle voi sopia virtuaalityöpaja tai joukkorahoituskampanja. Kaikki toiminta lähtee nuorista – heidän mielenkiinnostaan ja osaamisestaan.

Tää on mulle tärkee -hankkeella halutaan tukea elävää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuulumista, lisätä ja monipuolistaa kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta ja tehdä maaseutua näkyväksi monipuolisesti ja moniäänisesti.

Tää on mulle tärkee, tässä haluan olla mukana – hankkeen toteutusalue on Pohjois-Pohjanmaa, toteuttaja Maaseudun Sivistysliitto ry ja rahoittaja Maaseuturahasto. Hanke päättyy kesällä 2022.

Lisätietoa hankkeesta:
Projektikoordinaattori Satu Himanen
satu.himanen@msl.fi, p. 040 619 4129

Yhteisökehittäjä Mari Korhonen
mari.korhonen@msl.fi

Yhteisökehittäjä Riitta Johanna Laitinen
riitta-johanna.laitinen@msl.fi

Hankesivu: https://msl.fi/osallisuus/ilmiot-teoiksi/taa-on-mulle-tarkee/
TOMT-hanke Instagramissa: @taaonmulletarkee