Ajankohtaista

Aikuinen tsemppaaja -palkinto MSL:n Suville ja Niinalle

Nuorten Suomi ry  palkitsi perjantaina 13.3.2020  jo 15. kerran aktiivisia keskisuomalaisia nuoria ja nuorten taustalla toimivia aikuisia.

Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot -hankkeen työntekijät, yhteisökehittäjä Suvi Osala ja projektikoordinaattori Niina Vuori palkittiin Viitasaaren Aikuisina tsemppaajina. 

Perustelut valinnalle kuuluivat:
Suvi ja Niina rohkaisevat nuoria parantamaan kuntien nuorisotoimintaa paremmaksi ja viihdyttävämmäksi. He tekevät myös itse nuorten mahdollisuuksen parantamisen eteen paljon. 

Aikuinen Tsemppaaja on aikuinen tai aikuisista koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.

Kaikki palkitut löytyvät sivulta www.nuortensuomi.fi/palkitsemisjuhla.

Hyvän mielen teot -hankkeessa ja sen myötävaikutuksella Viitasaarelle on syntynyt nuorten kehittämä VTScape-pakopelitoiminta sekä toiminnallinen nuorisotila Talo 2.0, joka on tarkoitettu eritoten toisen asteen opiskelijoiden käyttöön. Hanketta toteutaan Viitasaaren kaupungin kumppanina. Hanke kestää heinäkuun 2020 loppuun saakka ja toiminnot jatkuvat Viitasaaren kaupungin ohjaamina. Hankkeen toinen kumppanuuskunta on Kyyjärvi, missä hanke toimi yhteistyössä Nopolan koulun kanssa Nyt tapahtuu! -valinnaiskurssin pilottikumppanina. Kurssin tavoitteena oli aktivoida nuorten omaehtoista toimintaa oman paikkakunnan hyväksi.

Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot Kyyjärvellä ja Viitasaarella -hankkeessa tuodaan nuorten ääntä kuuluviin kohdekunnissa ja löydetään paikallisesti merkittäviä kehittämiskohteita. Nuorille tärkeitä asioita toteutetaan yhdessä nuorten kanssa, yhteiseksi hyväksi. Hankkeessa rakennetaan strategisia kumppanuuksia kuntien ja järjestöjen välille sekä tehdään vapaaehtoistyötä näkyväksi ja luodaan uusia tapoja olla mukana ja osallistua.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Niina Vuori
niina.vuori@msl.fi
p. 040 774 9378

Yhteisökehittäjä Suvi Osala
suvi.osala@msl.fi
p. 0400 987 001