Ajankohtaista

Nuoret tuunaavat Pudasjärveä

Pudasjärven kaupunki järjesti yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa Pudasjärven nuorten kuulemiskierroksen syksyllä 2019. Kaupungin nuorisotoimi oli mukana kuulemiskierroksella.

Kiersimme kaikki Pudasjärven koulut 5.-luokkalaisista oppilaista aina lukion, OSAOn ja nuorten työpajan nuoriin asti. Kierroksen aikana kuulimme, mitä nuoret itse ajattelevat Pudasjärvestä: mikä paikkakunnalla on hyvää, mikä on pahinta tai huonosti sekä mitä vielä pitää kehittää. Kokosimme kaikki saadut tulokset yhteen, ja kävi ilmi, että nuorten mielestä parasta Pudasjärvellä on luonto. Sen jälkeen parhaiksi asioiksi koettiin kaverit, kirjasto, kirjastoauto, pizzeria Merita, harrastukset sekä ulkojäät.

Post-it-lappuja ja käsi kirjoittamassa niihin

Nuoret saivat myös jatkokehitellä ideoita.

Kiersimme kaikki Pudasjärven koulut.

Pahinta Pudasjärvellä nuorten mielestä ovat roskaaminen ja roskakorien puute, teiden kunnossapito ja pitkät koulumatkat. Pahimmaksi koettiin myös harrastemahdollisuuksien, jäähallin ja kokoontumispaikkojen puute. Nuorten mukaan Pudasjärvellä pitäisi parantaa teiden kunnossapitoa, lisätä roskakoreja, rakentaa jäähalli ja uusi kuntosali. Kehittämiskohteina nuoret mainitsivat myös, että tulisi järjestää nuorisohinnat uimahalliin ja kuntosalille, saada nuorille oma tila sekä lisää tapahtumia. Lisäksi nuoret toivoivat kauppakeskusta Pudasjärvelle.

Lasten ja nuorten valtuustot ovat käyneet kyselyn tuloksia läpi.  Tulosten pohjalta toteutetaan kevään aikana konkreettisia tekoja yhdessä nuorten kanssa. Nuorisovaltuusto on nyt jatkokehitellyt ideoita eteenpäin ja valinnut ensimmäiseksi teoksi nuorisotilan tuunaamisen nuorten itsensä näköiseksi tilaksi. Ensimmäiset teot eli työpajat tapahtuvat viikkojen 8.‒9. ja 11. aikana, ja silloin nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa nuorisotilan tuunausta. Huhti-toukokuussa on sitten seuraavien konkreettisten tekojen aika.

Nuoret seisovat seinällä olevien papereiden edessä.

Nuorisovaltuusto jatkokehittelee nuorten ajatuksia.