Ajankohtaista

Tulin, tein, opin! Osaamismerkki todentaa taidot

Verkostotaituri, Jokapaikanhöylä, Viestintä-ässä vai Innovaattori? Nämä neljä  digitaalista osaamismerkkiä on nyt luotu Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot -hankkeessa tunnustukseksi toiminnassa syntyvästä osaamisesta. Sähköiset osaamismerkit ovat hyvä keino todentaa esimerkiksi järjestö- tai vapaaehtoistyössä syntynyttä osaamista ja niiden käyttö ja tunnettuus kasvavat koko ajan.

Hankkeen aikana nuorille kertyy tapahtumien ja palvelujen luomisen myötä monelaisia taitoja muun muassa viestinnästä, verkostoitumisesta, käytännön tekemisestä ja organisoinnista. Toiminnassa mukana olevat nuoret saavat merkin tai useampia merkkejä, joita he voivat hyödyntää esimerkiksi työnhaussa tai opinnoissa. Merkit viedään OpenBadge Passport -sivustolle, mistä ne on helppo jakaa sähköisesti esimerkiksi työhakemuksen liitteenä.

Merkkejä voidaan myöntää myös Maaseudun Sivistysliiton kaikessa muussakin toiminnassa mukana oleville.

Merkkien kuvauksissa tuodaan esiin merkin saamisen kriteerit. Alla merkit esitellään lyhyesti.

 

Merkin saaja on antanut oman työpanoksensa tapahtuman tai toiminnan toteuttamiseen ja osaa työskennellä aktiivisesti ja joustavasti osana tiimiä

 

Merkin saaja ymmärtää monikanavaisen viestinnän merkityksen ja on luova ja monipuolinen viestijä.

Merkin saaja ymmärtää verkostoitumisen tärkeyden ja hän on tutustunut  ja solminut yhteistyökuvioita eri toimijoiden kanssa.

Merkin on osoittanut innovatiivisuutta, organisointikykyä, vastuunkantoa, ongelmanratkaisutaitoa sekä huomattavaa aktiivisuutta.

Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot Kyyjärvellä ja Viitasaarella -hankkeessa tuodaan nuorten ääntä kuuluviin kohdekunnissa ja löydetään paikallisesti merkittäviä kehittämiskohteita. Nuorille tärkeitä asioita toteutetaan yhdessä nuorten kanssa, yhteiseksi hyväksi. Hankkeessa rakennetaan strategisia kumppanuuksia kuntien ja järjestöjen välille sekä tehdään vapaaehtoistyötä näkyväksi ja luodaan uusia tapoja olla mukana ja osallistua.

Lisätietoja:

Niina Vuori
projektikoordinaattori
Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot Kyyjärvellä ja Viitasaarella -hanke
p. 040 774 9378
niina.vuori@msl.fi