Ajankohtaista

Elinvoimainen maaseutu

Maaseudun Sivistysliitto innostaa ja osallistaa päättäjiä, viranhaltijoita ja kuntalaisia tekemään yhdessä. Luovin menetelmin rakennetaan strategiaa ja kehitetään paikallisia palveluja.

Paikallisidentiteetti ja -kulttuuri rakentuvat ihmisten, ympäristön ja luonnon vuorovaikutuksesta. Asukkaat, paikalliset yrittäjät ja -yhteisöt, taiteilijat ja kuntapäättäjät saavat yhdessä aikaan sekä välitöntä hyötyä että kestävää kehitystä. Maaseudun Sivistysliitto MSL tuo kuntalaiset mukaan kyläkuvan ja paikallispalvelujen kehittämiseen sekä kuntien strategiatyöhön.

”Yhteinen ymmärrys ja mahdollisimman toimiva kuntastrategia saadaan aikaan, kun riittävän varhaisessa vaiheessa aidosti kuunnellaan ja taltioidaan kattavasti erilaisia näkökulmia”, sanoo MSL:n kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola. ”Sama pätee paikallispalveluiden kehittämisessä. Tuomme avuksi luovia menetelmiä, jotka madaltavat erilaisten ihmisten osallistumiskynnystä”, hän lisää.

Lue lisää:

Menestyvä kunta rakentuu yhteisöllisesti