Ajankohtaista

Menestyvä kunta rakentuu yhteisöllisesti

Kuva: MSL, Martu Väisänen

Pudasjärven kaupunki ja MSL ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on testata ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Kuntalaisten yhdessä tekemisen ja osallisuuden kokemusten kautta pyritään vaikuttamaan kuntalaisten hyvinvointiin ja koko kunnan elinvoimaan.

Osallisuustyön prosessi aloitetaan maanantaina 29.4. yhteisellä teematyöpajalla, missä lähdetään työskentelemään kuntastrategian ja siihen kirjattujen strategisten painopisteiden pohjalta. Erityisesti kiinnitetään huomiota asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Tämän jälkeen työ jatkuu niin, että valitaan yhteisesti konkreettiset teot, joita toteutetaan työpajoissa vuosien 2019-2020 aikana. Näiden työpajojen teemoja voivat olla esimerkiksi ympäristön viihtyisyyteen, yhteisötaiteeseen, tapahtumien järjestämiseen tai muihin paikallisesti tärkeisiin asioihin liittyvät teot.

Kannattaa siis pysyä kuulolla, mitä tuleman pitää!

#mslfi #osallisuus #pudasjärvi