Ajankohtaista

Pakopeli, erätauko, rakennemalli, valinnaiskurssi, nuorisotila – nuorten osallisuuteen löytyy monia kanavia

Pohjoisen Keski-Suomen pienissä ja pippurisissa kunnissa, Kyyjärvellä ja Viitasaarella luodaan nuorille uudenlaisia vaikuttamisen paikkoja ja autetaan nuoria tekemään itse tekoja sekä omaksi että yhteiseksi hyväksi.

Suvi Osala aloitti helmikuun puolivälissä Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot -hankkeen yhteisökehittäjänä. Suvin vastuulla on viikkotoiminnan ohjaaminen kummassakin kunnassa. – Olen tosi innostunut työstäni ja mahdollisuudesta kehittää kuntien palveluja nuorten kanssa. Asun itsekin maalla ja olen aktiivinen järjestötoimija kotikunnassani Soinissa, Suvi kertoo.

Tilaa nuorille

Molemmissa kunnissa nuoria puhututtaa tilat, joissa voi viettää aikaa. Nuoret toivovat uusia ajanviettopaikkoja tai laajempia aukioloaikoja nykyisiin tiloihin. Näitä kysymyksiä hankkeessa pyritään ratkomaan yhdessä nuorten kanssa tekemällä erilaisia kokeiluja.

Kyyjärvellä toimintaa aloitettiin jo viime syksynä, jolloin tehtiin nopea pilotti nuorten tilasta kauppakeskus Palettiin. Kokeilu osoitti, että kaupallinen julkinen tila asettaa paljon rajoituksia tekemiselle ja toiminnoille. Lisäksi tilan ylläpitäminen vaatii tiivistä yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden, esimerkiksi yhdistysten kanssa. Kysyntää tilalle olisi varmaan edelleenkin, mutta tällä hetkellä Paletissa ei ole tarkoitukseen sopivia liikehuoneistoja käytettävissä. Kyyjärven toimintaan mietitäänkin nyt uusia suuntia ja suunnataan katseita kesän toimintaan.

Myös Viitasaarella on tyhjiä liiketiloja ja toisaalta keskustassa ei ole nuorille ajanviettopaikkoja. Viitasaaren nuoret innostuivatkin pakohuonepelin rakentamisesta, missä nämä kaksi ongelmaa voisi ratketa yhdellä iskulla.  Pakohuonepelin juonessa hyödynnetään paikallisia tarinoita ja historiaa, joten pelin rakentaminen on myös paikallisidentiteettiä vahvistava kokemus. – Olen rakentanut muutamia pakohuoneita aikaisemmin ja usein pelin rakentaminen on vielä hauskempaa kuin sen pelaaminen, Suvi Osala vinkkaa. Pakohuonepeli palvelee monia käyttäjäryhmiä ja voi myös toimia kesätyöpaikkana nuorille.

Keskustelua päättäjien kanssa

Viikkotoiminnan lisäksi hankkeessa lisätään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia muillakin tavoin. Kummankin kunnan nuorisovaltuustot osallistuvat pohjoisen Keski-Suomen 8K-rakennemallitarkasteluun, missä nuoret antavat näkemyksensä aluekehittämisen visioihin. Yhteistyötä nuorisovaltuustojen ja kunnanvaltuustojen välillä lisätään järjestämällä Erätauko-keskusteluja kunnan ajankohtaisista, nuoria koskettavista aiheista.

Kyyjärvellä hankkeen sisältö on tarjolla myös valinnaisaineena. Nopolan koulun kanssa yhteistyössä järjestettävä kurssi yhdistää useita oppiaineita, mutta pääteema on yhteiskuntavaikuttaminen erilaisen käytännön toiminnan, kuten tapahtumien kautta. Toteutuessaan kurssi alkaa ensi lukuvuonna.

Haluatko kysyä lisää? Kysy!

Niina Vuori
projektikoordinaattori
niina.vuori@msl.fi
p. 040 774 9378
Fb @niina vuori msl

Suvi Osala
yhteisökehittäjä
suvi.osala@msl.fi
p. 0400 987 001
Fb, IG @mslsuviosala