Ajankohtaista

Ei mitään. Vai kuitenkin jotain?

Nuoret ja aikuiset yhdessä, Hyvän mielen teot -hanke. Kuva: MSL, Niina Vuori

Taloustutkimuksen juuri tekemän tunnettuustutkimuksen mukaan pohjoista Keski-Suomea ei juurikaan tunneta. Alueesta ei tule oikein mitään mieleen. Mielikuva seudusta on kuitenkin neutraali ja positiivissävytteinen.  Suuri huolenaihe kaikissa seudun kunnissa on väestön ikääntyminen. Kaikki miettivät, miten lapsiperheitä saataisiin jäämään ja muuttamaan seudulle. Jotain tarttis tehdä.

Kysytään nuorilta itseltään. Otetaan heidän mukaan ajattelemaan ja tekemään tekoja yhdessä.

Nuorten ääni kuuluviin ja mukaan yhteiseen kehittämiseen. Kuva: MSL, Hyvän mielen teot -hanke, Niina Vuori

Missä tarvitaan nuorten mielipidettä? Mihin kunnan asioihin nuoret haluaisivat itse vaikuttaa? Kohtaavatko nuorten ja aikuisten näkemykset?

Maaseudun Sivistysliitto haastoi kaikki Saarijärven, Viitasaaren, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Kannonkosken päättäjät, virkamiehet, luottamushenkilöt ja yrittäjät sekä muut asiasta kiinnostuneet tulemaan tilaisuuteen ja tuomaan mukanaan nuoren tai nuoria omalta paikkakunnalta.

Ja hyvin haasteeseen tartuttiinkin. Tupa oli kirjaimellisesti täynnä.

Kuva: MSL, Hyvän mielen teot -hanke, Virpi Harilahti-Juola

Iltapäivän työpajassa pureuduttiin siihen, mitkä asiat nuorten ja aikuisten mielestä ovat seutukunnan vetovoimatekijöitä nyt ja tulevaisuudessa.  Lopuksi mietittiin keinoja ja tehtiin lupauksia siitä, millä tavoin nuorten ääni ja näkemykset otetaan jatkossa kunnissa huomioon.

Aikuiset halusivat kuulla nuorten näkemyksiä oikeastaan ihan kaikesta; kunnan viihtyisyydestä ja yleisilmeestä, yhteisöllisyydestä, kouluista ja opiskelupaikoista, työpaikoista ja yrittäjyydestä, kestävästä kehityksestä, kuntamarkkinoinnista ja viestinnästä, matkailusta ja kansainvälisyydestä, kulttuurista, harrastusmahdollisuuksista ja vapaa-ajasta. Nuorille itselleen tärkeimpiä asioita olivat nuorille suunnatut palvelut, harrastusmahdollisuudet, matkailu ja kuntien välinen yhteistyö.

Yhteinen keskustelu oli vilkasta ja sille on selvästi tarvetta. Asioista oltiin rohkeasti montaa mieltä. Yhteinen ymmärrys ei kuitenkaan synny hetkessä vaan vaatii pitkäjänteistä, tavoitteellista ja kärsivällistä työtä. Toisaalta nuorten ja aikuisten aikajänne asioihin voi olla hyvinkin erilainen, nuoren elämässä puoli vuotta, saati vuosi on pitkä aika. On siis löydettävä tapoja, joilla asioihin voi tarttua nopeasti ja on tehtävä konkreettisia tekoja.

Kuva: MSL, Hyvän mielen teot -hanke, Niina Vuori

Sekä nuoret että aikuiset halusivat tietää toinen toisistaan enemmän. Mietittiinkin sitä, miten yhteistä vuoropuhelua voisi lisätä ja mitä kautta nuoret pääsevät mukaan oman kuntansa ja koko alueen kehittämiseen. Huomattiin, että on jo olemassa useita valmiita kanavia, joita voi käyttää. Lisäksi mietittiin mitä uusia tapoja kohdata ja kuunnella voisi olla. Miten nuoret saadaan mukaan jo asioiden valmisteluvaiheessa? Nuoret ja aikuiset yhdessä tekivät lupauksia, joilla kiinnitetään huomiota nuoriin ja kokeillaan erilaisia tapoja saada nuoret mukaan kuntien ja alueen kehittämiseen. Näihin lupauksiin palataan ja yhteistä vuoropuhelua jatketaan ensi keväänä. Hyvän mielen teot -hanke kutsuu Pohjoisen Keski-Suomen kunnat, päättäjät, yrittäjät, kehittäjät ja nuoret mukaan yhteiseen vuoropuheluun taas toukokuussa.

Lupaus Viitasaarelta. Kuva: MSL, Hyvän mielen teot -hanke, Maiju Räsänen

Lupaus Kinnulasta. Kuva: MSL, Hyvän mielen teot -hanke, Maiju Räsänen

Lupaus Viitasaarelta. Kuva: MSL, Hyvän mielen teot -hanke, Maiju Räsänen

Lupaukset Saarijärveltä, Kannonkoskelta ja Kyyjärveltä. Kuva: MSL, Hyvän mielen teot -hanke, Maiju Räsänen

Lupaus Viitasaarelta. Kuva: MSL, Hyvän mielen teot -hanke, Maiju Räsänen

Lupaus Karstulasta. Kuva: MSL, Hyvän mielen teot -hanke, Maiju Räsänen

Ei mitään. Vai kuitenkin jotain? Taidettiin yhteistuumin päätyä siihen, että on vaikka mitä, kunhan maltetaan kuunnella toisiamme, ajatella yhdessä ja tehdä konkreettisia tekoja yhteiseksi hyväksi. Yhden iltapäivään osallistujan sanoin: ”Tätä ei tehdä pelkästään nuorten itsensä takia, vaan koko seudun näkökulmasta kannattaa kuunnella nuoria.”

#osallisuus #kuntakumppanuus

Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot Kyyjärvellä ja Viitasaarella -hankkeessa tuodaan nuorten ääntä kuuluviin kohdekunnissa ja löydetään paikallisesti merkittäviä kehittämiskohteita. Nuorille tärkeitä asioita toteutetaan yhdessä nuorten kanssa, yhteiseksi hyväksi. Hankkeessa rakennetaan strategisia kumppanuuksia kuntien ja järjestöjen välille sekä tehdään vapaaehtoistyötä näkyväksi ja luodaan uusia tapoja olla mukana ja osallistua. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus, Maaseuturahasto.