Ajankohtaista

Ajatuksesta hankkeeksi

Hastings, Englanti. Kuva: Virpi Harilahti-Juola

 

”Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos.” Tämä on myös kehittämistyön ydin. Kehittämisen kautta etsitään uutta, halutaan muutosta tai kokeillaan erilaisia tapoja tehdä asioita uudella tavalla. Osa kehittämisestä on todellakin jatkuvaa ja osa organisaation perustehtävää ja ihmisten työnkuvia. Tämän jatkuvan kehittämisen lisäksi iso osa kehittämistyöstä puolestaan on määräaikaista ja selkeästi johonkin tiettyyn tilanteeseen tai ongelmaan reagoimista ja ratkaisujen hakemista. Tämäntyyppinen kehittäminen tehdään usein hankkeissa. Ne ovatkin kehittämistyöhön oiva työkalu – hankkeissa pitää olla mietittyinä ja nimettyinä selkeät tavoitteet, toimenpiteet ja halutut tulokset. Samaan aikaan ne ovat aina riski – ikinä aloitettaessa jotain uutta, ei tiedetä mikä lopputulos on. Aina on olemassa myös riski epäonnistua. Toisaalta niissä on lupa kokeilla jotain uutta. Ja aina on olemassa myös mahdollisuus ylittää kaikki odotukset ja saada aikaan jotain, mihin ilman ulkopuolista rahoitusta ja verkostoa ei kukaan olisi pystynyt yksin.

Kehittämishankkeet ovat ajallisesti pitkiä prosesseja, jotka pitävät sisällään niiden valmistelun, toteutuksen ja tuloksista raportoinnin. Usein hankkeiden valmistelu jää aika näkymättömäksi, kun itse hanketyö ja siitä saatujen tulosten esiin tuominen ja käyttöönotto taas on näkyvää ja julkista. Hankkeiden valmistelu on kuitenkin aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä ja siksi sekin vaihe on hyvä tehdä näkyväksi.

Kaikki lähtee siitä, että jossain syntyy hyvä ajatus. Sen lisäksi ajatusta on pidettävä hyvänä muuallakin, sille pitää olla todellinen tarve ja sen on hyvä kutkutella jotain, mikä on tulossa, mutta mistä ei oikein vielä tiedetä, miten siihen pitäisi reagoida. Tai sitten on jokin ongelma, mihin haetaan uudenlaista ratkaisua.

Kehittämistyö on parhaimmillaan sitä, että lopputulos on aidosti yhteinen – ei kenenkään oma. Ideoida voi yksin, mutta kehittäminen tapahtuu aina yhdessä. Tarvitaan useita erilaisia näkökulmia ja tapoja olla mukana. Vaikka kaikki lähtee hyvästä ajatuksesta, se ei yksin riitä. Pitää olla niitä, jotka vievät ajatusta eteenpäin ja rikastuttavat sitä, niitä jotka tekevät konkreettisia tekoja sen toteuttamiseksi, niitä jotka pystyvät päättämään, niitä jotka saavat muutkin innostumaan ja tekemään yhdessä ja niitä jotka lähtevät rahoittamaan ideaa ja tukemaan sen toteuttajia.

 

Tämä on yhden hankkeen tarina.

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien ja järjestöjen yhteinen opintomatka Englantiin, Hastingsiin. Kuva: Peter Thorpe

”Tutustumiskohteet herättivät meissä paljon keskustelua ja ajatuksia. Puhuimme muun muassa sekä julkisen sektorin että kansalaisyhteiskunnan vahvuuksista, näiden välisestä yhteistyöstä ja kumppanuudesta, hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta sekä ihmisten mahdollisuuksista osallistua oman lähiyhteisönsä kehittämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Erityisesti vaikutuimme siitä, kuinka paljon näihin projekteihin ja vapaaehtoistyöhön yleensä, oli saatu nuoria mukaan. Mietimme ja aloimme ideoida erilaisia tapoja tehdä yhteisöllisyydestä, sosiaalisesta kanssakäymisestä ja muiden hyväksi tekemisestä entistä kiinnostavampaa ja vetovoimaisempaa myös meillä.”

Ja siitä se ajatus sitten lähti. Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot Kyyjärvellä ja Viitasaarella -hankkeen alkusanat lausuttiin syksyllä 2017 opintomatkalla Englannissa. Olimme tutustumassa siihen, miten kansalaisyhteiskunta siellä toimii ja miten paikallisyhteisöt ovat ottaneet vastuuta omasta lähiyhteisöstään ja sen kehittämisestä.

 

Ajatuksen hiominen vaati aktiivista vuoropuhelua ja eteenpäin viemistä kokoushuoneissa, sähköpostissa ja puhelimitse. Kuva: Virpi Harilahti-Juola

 

Hankevalmistelussakin on välillä väliaika – kahvia ja pullaa! Kuva: Virpi Harilahti-Juola

 

Tuo ajatus sai meidät sen verran valtaansa, että emme luopuneet siitä matkan jälkeenkään. Tapasimme uudelleen ja jatkoimme idean kehittelyä – keskustelimme, väittelimme ja ideoimme. Samalla sitä tajunnanvirtaa kirjattiin ylös ja jäsenneltiin sähköpostiin kaikille kommentoitavaksi ennen seuraavaa tapaamista. Kommentit kirjattiin ylös ja muokattiin tekstiä niiden mukaan. Viimeisimmät viilaukset tehtiin niiden kanssa, jotka olivat valmiita sitoutumaan hankkeeseen sekä toteutuksen että rahoituksen puolesta. Pyydettiin vielä rahoittajan kommentteja ja ajatuksia. Muokattiin tekstiä taas niiden pohjalta entistä paremmaksi. Annettiin välillä ulkopuolisen luettavaksi – varmistettiin, että ajatus pysyi kirkkaana ja sisältö selkeänä.

Nyt kymmenen kuukautta tuon Englannin opintomatkan jälkeen meillä on valmis hankesuunnitelma ja sille myönteinen rahoituspäätös. Hanketta päästään tekemään todeksi syksystä 2018 alkaen.

Hyvä me! Kiitokset kuuluvat kaikille mukana olleille, ajatuksiaan jakaneille ja niitä yhdessä eteenpäin vieneille.

 

#mslfi #osallisuus #hyvänmielenteot #yhteisettalkoot #kyyjärvi #viitasaari