Ajankohtaista

Maaseudusta on moneksi

Hämeen Ely-keskuksen asiantuntija Outi Grosset ja Kyyjärven kunnanjohtaja Eero Ylitalo kertomassa kuntaan muuttamisesta.

Vastaanottokeskuksen luokkahuone on täpötäynnä ja utelias puheensorina täyttää huoneen. Olemme paikalla Hämeen Ely-keskuksen, Kyyjärven kunnan ja Maaseudun Sivistysliiton voimin kertomassa vastaanotosta ja kuntaan muuttamisesta myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Tavoitteena on tehdä näkyväksi maaseudun mahdollisuuksia ja samalla oppia itse, miten pienetkin kunnat voivat ottaa vastuuta nimenomaan humanitaarisen vastaanoton alkuvaiheesta.

Paikalla olevista osa on jo saanut myönteisen oleskeluluvan ja osa vielä odottaa päätöksiä. Kaikki ovat selvästi miettineet, puhuneet keskenään ja kuulleet jo päätöksen saaneilta kokemuksista kuntaan muuttamisesta.  Outi Grosset Hämeen Ely-keskuksesta kysyy, mihin paikalla olevat haluaisivat muuttaa, jos ja kun se on ajankohtaista. Joku sanoi haluavansa Helsinkiin ja toinen taas, ettei sillä ollut väliä mihin, kunhan vain pääsee muuttamaan pois vastaanottokeskuksesta. Tämän tapaamisen perusteella nämä reilut sata ihmistä eivät ollenkaan välttämättä halua kaikki Helsinkiin, mutta todennäköisesti iso osa heistä päätyy sinne, jos me maaseudun toimijat emme osaa tuoda esille myös muita vaihtoehtoja.

Tässä meillä kaikilla on vielä parannettavaa. Miten osaamme kertoa Suomesta monipuolisesti ja kertoa alueiden erityispiirteistä totuudenmukaisesti ja uudella tavalla? Tunnistammeko omat vahvuutemme; osaammeko esimerkiksi itse arvostaa sitä, että kaikki on lähellä ja turvallista? Miten saamme avoimet työpaikat, työvoimatarpeen ja mahdolliset työnhakijat kohtaamaan toisensa? Miten osaamme yhdistää suomen kielen opiskelun ja työnteon? Kuinka hyvin ymmärrämme sen, että parhaita paikkoja oppia kieltä ovat kaikki ne yhdessä tekemisen paikat työpaikoilla, harrastuksissa ja naapureiden kesken?

Meillä on jo kokemuksia ja tietoa siitä, että parhaimmillaan vastaanotto ja kotoutuminen pienessä kunnassa voi lähteä nopeasti käyntiin; lapset pääsevät heti kouluun ja aikuiset nopeasti töihin ja suomen kielen kursseille. Uutta kieltä pääsee kuulemaan ja käyttämään saman tien- paikalliset ihmiset ottavat mukaansa ja kutsuvat kotiinsa. Ovat kiinnostuneita ja antavat aikaansa. Näin on rakentunut myös Kyyjärven ihme, joka on huomioitu ja palkittu valtakunnallisesti humanitaarisen vastaanoton onnistumisesta. Kunnanjohtaja Eero Ylitalo sanoo tämän taustalla olevan ”ihmisten kyky ja halu olla ihminen ihmiselle, ei sen kummemmasta”. Tämä on esimerkki siitä, miten vastaanotto voi onnistua hyvin, kun sitä tehdään yhdessä viranomaisten, järjestöjen, työnantajien ja yksittäisten ihmisten kesken. Kyyjärven kunta haluaakin jatkaa vastaanottoa, vaikka kunnassa ei enää vastaanottokeskusta olekaan ja kunnanvaltuusto on päättänyt myöntää kaksikymmentä kuntapaikkaa myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Siitä mahdollisuudesta kuulevat nyt nämä paikalla olijat – jonkun kunnan tulevat kuntalaiset.

Monipuolisen maakuvan rakentamiseen tarvitaankin juuri laaja-alaista yhteistyötä kuntien ja valtion viranomaisten välillä, tarvitaan paikallisia yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä ja lisäksi työnantajia ja yrittäjiä, jotka tarvitsevat työlle tekijöitä. Kunnista ja paikallisista yhteisöistä pitää osata kertoa uudella tavalla, sekä tuleville kuntalaisille että eri viranomaisille. Pitää osata kertoa työpaikoista, kouluista, asunnoista, harrastusmahdollisuuksista ja muiden kokemuksista ajantasaisesti ja hyvissä ajoin – jo ennen oleskelulupapäätöstä.

Perjantain tapaamisten perusteella suurin osa paikalla olleista on valmis muuttamaan melkein mihin vaan, kunhan siellä oppii suomea, on ihmisiä joilta saa apua ja pääsee töihin. Tämän on oltava tavoite meillä muillakin. Vastaanottava maaseutu tarvitsee viranomaisia, joilla on tietoa eri kuntien vastaanottovalmiuksista ja alueellisista työvoimatarpeista, tarvitaan myös kuntia, jotka ovat itse aktiivisia ja tekevät itseään näkyväksi yhdessä paikallisten yhteisöjen, koulujen ja työnantajien kanssa. Meidän on kaikkien yhdessä osattava kertoa maaseudusta toimivan, hyvän ja turvallisen arjen kautta.

#mslfi #osallisuus #vastaanottavamaaseutu #hyvänmielenkyyjärvi