Toiminta

CityTorppari

Onnenlaakso, Saarijärvi

Citytorppari on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä menetelmä ja tapa lisätä maaseudun ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä altistaa ihmiset keskustelemaan ja oppimaan toinen toisiltaan. Citytorppari rekrytoidaan erilaisiin yhteisöllisiin paikkoihin kesälomakuukauden ajaksi. Vastikkeeksi häneltä pyydetään aktiivista viestintää ja halua olla vuorovaikutuksessa paikallisten ihmisten kanssa. 

CityTorppari valittiin ensimmäisen kerran Mustikkamaan torpan asukkaaksi Helsingin keskustaan heinäkuuksi 2015.

Maaseudun Sivistysliitto haluaa tarjota uudenlaisia tapoja maaseudun ja kaupungin välisen yhteistyön lisääntymiselle altistamalla ihmiset keskustelemaan ja oppimaan toinen toisiltaan.

CityTorppari voidaan rekrytoida erilaisiin urbaaneihin ja yhteisöllisiin paikkoihin esimerkiksi kesälomakuukauden ajaksi. Vastikkeeksi häneltä pyydetään aktiivista somettamista ja halua olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

”Maalta kaupunkiin tai kaupungista maalle – aina löytyy uusia näkökulmia”

”Kasvun ihme kuuluu kaikille!”

Yhteystiedot: kulttuurijohtaja Helka Ketonen, helka.ketonen@msl.fi