Teemat ja hankkeet

Yhdistysvaikuttaminen

Edustajiston kokouksissa jäsenjärjestöt linjaavat MSL:n toimintaa.

Edustajiston kokouksissa jäsenjärjestöt linjaavat MSL:n toimintaa.

MSL on kansalaisvaikuttajien kumppani ja yhteiskunnallinen kehittäjä. Ohjaamme, hoksautamme ja koulutamme. Tarjoamme jäsenjärjestöillemme pedagogista ja kulttuurista tukea sekä jaamme koulutusmateriaalia verkko-opistossamme. Valtionavun välittäminen yhdistysten omaehtoisille kursseille ja luennoille sekä jäsenjärjestöjen opintotoiminnan kehittäminen ovat liiton perustehtäviä.

Koulutuksen keinoin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa vahvistamme suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehittymistä omaehtoiseen, suvaitsevaan, ympäristösivistykselliseen, ekologisesti kestävään, monikulttuuriseen ja maaseutumyönteiseen suuntaan.

Yhdistysvaikuttamisesta löydät lisää tietoa MSL-konttorista.

Tutustu myös MSL:n verkko-opiston tarjontaan.

 


Palvelut jäsenjärjestöille

Tuemme jäsenjärjestöjä tuottamalla räätälöityjä koulutuksia yhteisöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi olemme kehittämässä ihmisten ja yhteisöjen yhteiskunnallisia valmiuksia toimia päätöksentekijöinä, vaikuttajina ja aktiivisina toimijoina.  Tarjoamme koulutusta myös vaikeiden asioiden esille tuomisessa  ja käsittelemisessä.

Lisää tietoa MSL:n koulutuspäällikkö Virpi Skipparilta, virpi.skippari(at)msl.fi, p. 040 737 8089

tai MSL:n koulutussuunnittelijoilta:

Suvi Kaljunen, suvi.kaljunen(at)msl.fi

Leena Markiet, leena.markiet(at)msl.fi

Sofia Heininen, sofia.heininen(at)msl.fi

Pia Mustonen, pia.mustonen(at)msl.fi (perhevapaalla 31.12.2020 saakka)


 

Kyläsuunnittelua

Pohjois-Karjalassa tarjoamme kyläsuunnittelua yksittäisille kylille tai suuremmille kyläryppäille. Kuntien kanssa teemme tarvittaessa koko kunnan kattavia kyläkierroksia sekä yhteisiä kylien ja yhteisöjen kehittämisiltoja. Turvaa maaseudulla -hankkeen puitteissa tarjoamme suunnittelua kylien yleisen turvallisuuden parantamiseksi. Järjestämme tarvittaessa myös erilaisia yhteisöllisiä ja järjestökoulutuksia.

Lisää tietoa: Timo Reko, timo.reko(at)msl.fi