Teemat ja hankkeet

Ympäristösivistys

Tänä vuonna 2017 käynnissä olevat toimenpiteet ja hankkeet kumpuavat paikallisista ihmisistä ja luonnosta, maisemasta ja kulttuuriperinnöstä sekä paikan identiteetistä niin kylissä kuin kaupungeissakin. Kunta- ja maakuntauudistus tuovat uusia mahdollisuuksia ja haasteitakin paikalliseen toimintaympäristöön, ja tässä yhteistyön kehittämisessä MSL on vahvasti mukana. Tapahtumia ja työpajoja, keskusteluita, taajamaviljelyä, yhteisötaiteellisia tekoja, seminaareja ja ympäristöluotsikoulutusta järjestetään eri puolilla Suomea. Toiminnassa käytetään paljon erilaisia taiteellisia ja taidekasvatuksellisia työtapoja. Yhteistyötä tehdään erityisesti nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien kanssa.

Teemoja vuonna 2017 ovat:

  • vähähiilisyys ja paikallisyhteisöt
  • kuntakumppanuus ja hyvinvointi
  • paikalliskulttuuri ja -identiteetti
  • maaseutuyrittäjyys ja elinvoima

Tilojen haltuunotto yhteisölliseen toimintaan, kulttuurien uudenlaiset kohtaamiset, luontoyrittäjyys, kulttuurimatkailu, vesistöjen suojelu, sekä paikallisenergian kestävät ratkaisut tulevat näkymään vuoden 2017 toiminnassa vahvasti. Uussuomalaisten ja juuri Suomeen muuttaneiden kotouttamisen tukemiseen kiinnitetään myös erityistä huomiota.

Millainen on hyvä ja arvokas elinympäristö? Miten ympäristösuhdetta voi syventää taiteen ja kulttuurin keinoin? Millaisia muistoja ja arvoja liittyy rakennettuihin ja luonnonympäristöihin? Miten hengettömään välitilaan tai jättömaahan luodaan kokemuksellinen paikka? Lähiruoka – mistä se tulee ja mikä on sen merkitys? Miten maaseudun ja kaupungin välisiä kuplia voidaan puhkaista lisäämällä vuorovaikutusta? Entä millainen paikan tuntu ja identiteetti on kylässä tai kaupunginosassa.

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Maaseudun Sivistysliiton vetämissä hankkeissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Osallistu ja tule mukaan – aistit ja tunteet valppaina!

facebookyoutubetwitterinsta