Teemat ja hankkeet

Nurkantakana

tarjoaa ovaltavia esimerkkejä 6–15 -vuotiaiden kanssa toteutettavaan kulttuuri- ja lähiympäristökasvatukseen. Aineistossa huomioidaan erityisesti lähiympäristö, kulttuuriympäristöt sekä ympäristön kulttuuriset arvot ja merkitykset. 

Pääset tästä linkistä suoraan verkkoaineistoon: nurkantakana.fi 

Aineisto on suunniteltu lasten ja nuorten ympäristösivistyksen edistämiseksi. Se sisältää 10 menetelmää, käytäntöä ja oivaltavaa esimerkkiä oppimisesta lähiympäristössä kokemuksen kautta. Käytännönläheiset, yhteiseen tekemiseen perustuvat mallit vahvistavat osallisuuden kokemusta ja tukevat monipuolisen ympäristösuhteen kehittymistä.

Mallit on kohdennettu esi- ja peruskouluikäisten lasten parissa toimiville kasvattajille niin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen kuin kerho- sekä harrastustoiminnankin kentällä.

Aineisto on toteutettu yhdessä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Maaseudun Sivistysliiton  kanssa. Olemme myös yhdessä tehneet Kulttuuriympäristösitoumuksen Sitoumus 2050, johon voit tutustua täällä. #sitoumus2050