Teemat ja hankkeet

Ympäristöluotsaus

Ympäristöluotsaus on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä menetelmä, jonka kautta paikalliset ihmiset ottavat vastuuta omasta lähiympäristöstään ja -yhteisöstään ja tekevät vapaaehtoistyötä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Ympäristöluotsaus on vertaistoimijuuteen ja arjen asiantuntijuuteen perustuvaa, yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa, jonka avulla lisätään osallisuutta ja edistetään vuoropuhelua. MSL perehdyttää ympäristöluotseja luonnonympäristön, kulttuuriympäristön sekä sosiaalisen ympäristön sisältöihin.

MSL on käyttänyt ympäristöluotsausta laajasti liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuurityössä ja kehittänyt menetelmää edelleen. Vastaanottava Tunturi-Lappi -hankkeessa (2016–2018)  ympäristöluotsausta kehitettiin maahanmuuton näkökulmasta. Kordelinin säätiön rahoittamassa hankkeessa (2017) kehitettiin ympäristöluotsauksen pedagogiikkaa. Pedagogiikka tekee ympäristöluotsauksesta tavoitteellisen ja kaksisuuntaisen prosessin, jossa kaikki osapuolet ja osallistujat oppivat toinen toisiltaan ja toiminnalle on mahdollista asettaa mitattavia tavoitteita.

 

Ympäristöluotsauksen suuntautumisvaihtoehdot ja sisällöt

Luontoympäristö: retkeily, metsäluonnon vastuullinen käyttö, luonnon villit ruoka‐aineet ja uudet teknologiat luontokokemusten avartajina, kierrätys ja jätehuolto, vähähiilisyys ja uusiutuvat energialähteet, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kaavoituksen seuraaminen ja ympäristöpoliittinen vaikuttaminen.

Kulttuuriympäristö: kotiseudun tuntemus, kulttuuriset kerrostumat, paikkasidonnainen taide, yhteisöllisyys identiteetin luojana, rakennettu ympäristö, kaupunkiekologia ja urbaanit jokamiehenoikeudet, ympäristön hyvinvointi, viihtyisyydestä ja kulttuuriarvoista huolehtiminen, tasa-arvoinen mahdollisuus kauniiseen ympäristöön, ympäristötaide, ITE-taide.

Sosiaaliset ympäristöt: kodin tuntu, erilaisuus ja vieraus, etäisyys ja läheisyys, kulttuuriperintö, sosiaalinen koodisto, tilan haltuunotto, arjen asiantuntijuus.

Lisää aineistoa MSL:n verkko-opistossa.

 

Lisätietoja: Virpi Harilahti-Juola, virpi.harilahti-juola@msl.fi, p. 040 67 81 968

 

Mitä ympäristöluotsaus voi olla käytännössä? Esimerkkejä:

Käsillä kaveruuteen

Arjen asiantuntijuutta jakamassa tunturissa

Soppaa, sadonkorjuuta ja säveliä

Ympäristöluotsaus auttaa näkemään lähelle

 

Ympäristöluotsikoulutusta Paltamossa (Ekomuseohankkeen hengessä)

 

Ympäristöluotsauksella siltoja eri toimijoiden välille

 

Pyhäjoella innostettiin nuoria vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä!

 

Joulumieli tuli laulaen (2016)

Ympäristöluotsaus yhteisö- ja vanhustyön menetelmänä.

Maaseudun Sivistysliitto järjestää ympäristöluotsausta osana Marttojen RAIMO –hanketta, missä kohderyhmää ovat yli 65-vuotiaat, muistisairaat ja heidän omaishoitajansa.

Lue lisää: Joulumieli tuli laulaen

 

 

Ruusuja ja kiipeilypuita – matka muistoihin ja tähän hetkeen (2016)

Ympäristöluotsaus yhteisö- ja vanhustyön menetelmänä.

Maaseudun Sivistysliitto järjestää ympäristöluotsausta osana Marttojen RAIMO –hanketta, missä kohderyhmää ovat yli 65-vuotiaat, muistisairaat ja heidän omaishoitajansa.

Lue lisää: Ruusuja ja kiipeilypuita – matka muistoihin ja tähän hetkeen