Teemat ja hankkeet

Paikallistoiminnan kehittäminen

Maaseudun Sivistysliitto toimii maaseutuympäristössä yhdessä paikallisten ihmisten, yhdistysten ja erilaisten kumppanien kanssa.

Kyläsuunnittelun myötä kylätoimintaa viedään eteenpäin  suunnitelmallisesti. Kuntien kanssa järjestämme kyläkierroksia, joiden tavoitteena on edistää kyläyhdistysten ja muiden paikallisten yhdistysten toimintaa. Yhteistyö leader-yhdistysten ja maakunnallisten kylätoimijoiden kanssa luo uusia mahdollisuuksia ja näköaloja maaseudun kehittämiseen.

Eri kulttuuritoimijoiden kanssa toteutamme tapahtumia, festivaaleja, näyttelyitä maaseudun kohtaamispaikoilla, kylätaloilla ja rannoilla, tuvissa ja pihamailla. Yhteistyötä tehdään myös kuntakeskusten ja kaupunkien kanssa yhdistäen voimia, osaamista ja viestintää.

Maaseudun Sivistysliiton tarjoamia menetelmiä mm.:

Ympäristöluotseja koulutamme ja valmennamme vapaaehtoisiksi vertaisohjaajiksi. Lue lisää täältä.

Osallistavan ja yhteisöllisen ympäristötaiteen keinoin osallistumme paikallisen kulttuurin ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä vahvistamme uskoa paikallisidentiteetin voimaan. Lue lisää täältä.

Festivaalit ja kylätapahtumat aktivoivat koko yhteisön toimimaan: Karhufestivaali Ilomantsissa, Iso-Siika festivaali Tornionjoella

Citytorpareita valitaan kesäksi eri puolille Suomea, niin maaseudulle kuin kaupunkeihinkin. Lue lisää täältä.

Yhteisöllisten paikkojen haltuunotto. Adoptoimme vähäisellä käytöllä olevia pihoja, puutarhoja ja rakennuksia, joihin perustamme yhteisöllistä toimintaa: Syötävät puistot ja Hyvän mielen paikat.

Monikulttuurisia ryhmiä ja uussuomalaisia kutsumme avaamaan uusia elinympäristöjä ihmisläheisellä tavalla, yhdessä kulkien ja ihmetellen. Lue lisää täältä.


 

Kylätoiminta

Kylätoimintaa voidaan kutsua Suomen suurimmaksi kansanliikkeeksi. Se kokoaa yhteen yli 300 000 ihmistä maaseudulla ja kaupungeissa. Maaseudun Sivistysliitto tekee kyläsuunnitelmia yhdessä yksittäisten kylien ja useamman kylän yhteistyönä. Lähivuosina kyläsuunnitelmat painottuvat vähähiilisten yhteisöjen kehittämiseen. ”Viiden een kylät – vähähiiliset yhteisöt” on usean hankkeen kokonaisuus, jonka puitteissa kylät suunnittelevat omaa toimintaansa biotalouden ja luonnonvaratalouden näkökulmasta. Pohjois-Karjalassa , Koillis-Savossa ja Kainuussa aloitetaan vielä vuonna 2015 muutama kyläsuunnitteluprosessi. Pohjois-Karjalassa tehdään myös kylien turvallisuussuunnitelmia osana Turvaa maaseudulle -hankkeen toimintoja.

Lisätietoa: Timo Reko, timo.reko(at)msl.fi


 

Hyvän mielen paikat

Hyvän mielen paikat ovat matalan kynnyksen kohtaamoja, joissa eri-ikäiset, eri kulttuureista ja erilaisista elämäntilanteista tulevat ihmiset voivat kohdata toisiaan ja tehdä yhdessä. Nämä matalan kynnyksen paikat on tarkoitettu kaikille ja toivotaan, että kuntalaiset ottavat ne omikseen.

Yhteinen tekeminen voi olla esimerkiksi ympäristötaidetta, ympäristönhoitoa tai erilaisia tapahtumia.Hankkeessa koulutettavat ympäristöluotsit ovat omasta ympäristöstään kiinnostuneita ihmisiä, jotka haluavat avata lähiympäristöään uudella tavalla muillekin. Luotsit voivat ottaa mukaansa marjaretkelle, konserttiin tai kävelylle.

Hyvän mielen paikka kokoaa yhteen paikalliset viranomaiset, järjestöt ja kuntalaiset.Kuntalaisten osallistumista ja osallisuutta vahvistetaan tämän uudenlaisen ja monialaisen yhteistyön kautta.Tavoitteena on, että jokainen tuntee kuuluvansa ja voivansa vaikuttaa omaan lähiyhteisöönsä ja sen viihtyisyyteen. Hankkeen toiminta-alueena ovat Pudasjärvi, Pyhäjoki ja Tyrnävä.

Lisätietoa: Virpi Harilahti-Juola, virpi.harilahti-juola(at)msl.fi


Osallistava ja yhteisöllinen ympäristötaide

Paikallisen kulttuurin ja paikallisen identiteetin voimistamiseksi olemme kehittäneet Paikan tuntu -projekteissa monenlaisia työskentelytapoja ja etsineet uusia kumppanuuksia. Vuoden 2017 ohjelma on valmisteilla.

Tutustu Paikan tuntu -toimintaan täällä.

Katso videodokumentteja YouTubessa.

Paikan tuntu -kirjan voit tilata Maahengen verkkokaupasta.

Lisätietoa: kulttuurijohtaja Helka Ketonen, helka.ketonen@msl.fi