Teemat ja hankkeet

ITE-kartoitukset

Kartoitukset nyt: Etelä-Savo ja Pirkanmaa

Käynnissä olevia  Etelä-Savon ja Pirkanmaa ITE-taiteen etsintöjä esittelemme ITE-kartoitukset -sivulla.

ITE Saimaalla -hanke

Etelä-Savossa on käynnissä ITE Saimaalla -hanke. Sitä toteutetaan vuosina 2016–2017 kahden Leader-yhdistyksen, Piällysmiehen ja Rajupusun, alueilla. Hankkeessa kartoitetaan ja dokumentoidaan alueen itseoppineita nykykansantaiteilijoita ja muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Tavoitteena on saada kootuksi tietoa arkistoihin sekä käytettäväksi näyttely- ja julkaisutoimintaan ja kulttuurimatkailun tarpeisiin.

ITE Pirkanmaalla -hanke

Tuorein ITE-taiteen kartoitus on käynnistynyt Pirkanmaalla. Kartoitus tuottaa tuloksinaan näyttelyt Tampereen Taidemuseoon ja Työväenmuseo Werstaaseen. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Ainutlaatuinen kulttuuriperinnön kartoitus

Maaseudun Sivistysliitto on kartoittanut ITE-taidetta eri puolilta Suomea alue alueelta 1990-luvun lopulta lähtien. Kartoitus on systemaattisuudessaan kansainvälisesti ainutlaatuinen visuaalisen nykykansantaiteen keruu. Työ on tehty EU-rahoituksen avulla toteutettuina hankkeina.

Kartoituksissa etsitään alueilta omaperäisiä itseoppineita nykykansantaiteilijoita, dokumentoidaan heidän työskentelyään ja taidettaan sekä esitellään heidän tuotantoaan näyttelyissä ja julkaisuissa. Hanketyön avulla on myös saatettu ITE-taiteilijoita kansainväliseen vuorovaikutukseen ja esitelty suomalaista nykykansantaidetta maailmalla.

Yli puolet Suomesta on jo kartoitettu

Päättyneistä kartoitushankkeista löydät tietoa Maaseudun Sivistysliiton arkistosta.

Lisää tietoa: Kulttuurituottaja Raija Kallioinen, raija.kallioinen(at)msl.fi