Teemat ja hankkeet

ITE-kartoitukset

Kartoitukset nyt: Etelä-Savo ja Pirkanmaa

Käynnissä olevia  Etelä-Savon ja Pirkanmaa ITE-taiteen etsintöjä esittelemme ITE-kartoitukset -sivulla.

ITE Saimaalla -hanke

ITE Saimaalla on kahden hankkeen kokonaisuus. Kartoitushankkeessa vuosina 2016–2017 on etsitty Etelä-Savon omaleimaista kansanluovuutta. Esittelyhankkeessa vuonna 2018 tekijöitä nostetaan yleisön tietoon ja nähtäville näyttelyin, julkaisuin ja tapahtumin. Yhteistyössä Punkaharjulla toimivan Suomen Metsämuseo Luston kanssa toteutuu ITE Puusta -näyttely 27.4.2018–6.1.2019. Eteläsavolaisia ITE-taiteen pihapiirejä kootaan satelliittinäyttelyiden verkostoksi ja kootaan yleisöä palveleva kartta opastamaan kohteisiin. Julkaisemme myös kirjan eteläsavolaisesta kansanluovuudesta sekä esittelemme alueen ITE-taiteen löytöjä oppilaitosten ja alueen matkailutoimijoiden hyödynnettäväksi.

ITE Pirkanmaalla -hanke

ITE-taidetta on kartoitettu ja löydetty runsain määrin myös Pirkanmaalla. Pirkanmaalaisen ITE-taiteen ja nykytaiteen rinnakkaineloa esiteltiin Tampereen Taidemuseossa, ja kesällä 2018 Työväenmuseo Werstaalla ITE teossa -näyttely nostaa esiin kartoituksen tuoreita löytöjä ja avaa heidän tekemisensä taustoja. Hankkeessa on toteutettu monia tapahtumia ja ITE-taiteen esittelyjä eri puolilla maakuntaa, ja loppuhuipennuksiin kuuluu kirja ITE teossa. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Ainutlaatuinen kulttuuriperinnön kartoitus

Maaseudun Sivistysliitto on kartoittanut ITE-taidetta eri puolilta Suomea alue alueelta 1990-luvun lopulta lähtien. Kartoitus on systemaattisuudessaan kansainvälisesti ainutlaatuinen visuaalisen nykykansantaiteen keruu. Työ on tehty EU-rahoituksen avulla toteutettuina hankkeina.

Kartoituksissa etsitään alueilta omaperäisiä itseoppineita nykykansantaiteilijoita, dokumentoidaan heidän työskentelyään ja taidettaan sekä esitellään heidän tuotantoaan näyttelyissä ja julkaisuissa. Hanketyön avulla on myös saatettu ITE-taiteilijoita kansainväliseen vuorovaikutukseen ja esitelty suomalaista nykykansantaidetta maailmalla.

Yli puolet Suomesta on jo kartoitettu

Päättyneistä kartoitushankkeista löydät tietoa Maaseudun Sivistysliiton arkistosta.

Lisää tietoa: Kulttuurituottaja Raija Kallioinen, raija.kallioinen(at)msl.fi