Teemat ja hankkeet

ITE-kartoitukset

Siirry Maaseudun Sivistysliiton ITE-taiteen kartoitusten teemasivustolle! Sieltä löydät ajankohtaiset tiedot menossa olevista kartoituksista.

 

Ainutlaatuinen kulttuuriperinnön kartoitus

Maaseudun Sivistysliitto on kartoittanut ITE-taidetta eri puolilta Suomea alue alueelta 1990-luvun lopulta lähtien. Kartoitus on systemaattisuudessaan kansainvälisesti ainutlaatuinen visuaalisen nykykansantaiteen keruu. Työ on tehty EU-rahoituksen avulla toteutettuina hankkeina.

Kartoituksissa etsitään alueilta omaperäisiä itseoppineita nykykansantaiteilijoita, dokumentoidaan heidän työskentelyään ja taidettaan sekä esitellään heidän tuotantoaan näyttelyissä ja julkaisuissa. Hanketyön avulla on myös saatettu ITE-taiteilijoita kansainväliseen vuorovaikutukseen ja esitelty suomalaista nykykansantaidetta maailmalla.

Yli puolet Suomesta on jo kartoitettu

Päättyneistä kartoitushankkeista löydät tietoa Maaseudun Sivistysliiton arkistosta.

Viimeksi kartoitettuja: Etelä-Savo ja Pirkanmaa

Viimeisimpänä toteutettuja Etelä-Savon ja Pirkanmaa ITE-taiteen etsintöjä esittelemme ITE-kartoitukset -sivulla.

ITE Saimaalla -hanke

ITE Saimaalla oli kahden hankkeen kokonaisuus. Kartoitushankkeessa vuosina 2016–2017 etsittiin Etelä-Savon omaleimaista kansanluovuutta. Esittelyhankkeessa vuosina 2018–2019 tekijöitä nostettiin yleisön tietoon ja nähtäville näyttelyin, julkaisuin ja tapahtumin. Yhteistyössä Punkaharjulla toimivan Suomen Metsämuseo Luston kanssa toteutui ITE Puusta -näyttely 27.4.2018–6.1.2019. Eteläsavolaisia ITE-taiteen pihapiirejä koottiin satelliittinäyttelyiden verkostoksi ja toteutettiin yleisöä palveleva kartta opastamaan kohteisiin. Julkaisimme myös kirjan eteläsavolaisesta kansanluovuudesta sekä esittelimme alueen ITE-taiteen löytöjä oppilaitosten ja alueen matkailutoimijoiden hyödynnettäväksi.

ITE Pirkanmaalla -hanke

ITE-taidetta kartoitettiin ja löydettiin runsain määrin myös Pirkanmaalla vuosina 2016–2018. Pirkanmaalaisen ITE-taiteen ja nykytaiteen rinnakkaineloa esiteltiin ensin Tampereen Taidemuseossa. Kesällä 2018 Työväenmuseo Werstaalla ITE teossa -näyttely nosti esiin kartoituksen tuoreita löytöjä ja avasi taiteilijoiden tekemisen taustoja. Hankkeessa toteutettiin monia tapahtumia ja ITE-taiteen esittelyjä eri puolilla maakuntaa. Loppuhuipennuksiin kuului kirja ITE teossa ja kolme englanniksi tekstitettyä videotuotantoa taiteilijoista.

Lisää tietoa: Kulttuurituottaja Raija Kallioinen, raija.kallioinen(at)msl.fi