Teemat ja hankkeet

Maaseutuyrittäjyys ja tapahtumat

Markkinat ovat historiallisesti olleet kaupankäynnin paikkoja, joihin myyjät ja ostajat ovat saattaneet matkustaa pitkienkin matkojen takaa. Usein markkinapaikoille alkoi hiljalleen jäädä pysyviä kauppiaita ja hiljalleen näihin paikkoihin rakentui erilaisia kyliä, keskustoja ja lopulta kaupunkeja. Nyt kaupungeissa on runsaat valikoimat tuotteita ja palveluja, mutta silti markkinaperinne voi hyvin.

Nykypäivän markkinatapahtuma on kaupankäynnin ohella perinteinen kansanjuhla, joiden mukanaan tuoma tunnelma on useille syy osallistua. Oli kyse yhden maatilan pihapiirissä järjestetyistä myyjäisistä tai kaupungin keskustassa järjestettävästä suuremmasta yleisötapahtumasta, on markkinatapahtumassa aina läsnä yhteisöllisyys ja paikallisuus. Markkinoilla tavataan tuttuja, nautitaan eloisasta ilmapiiristä ja iloitaan siitä osaamisesta, joka seudun tekijöiden käsistä on päässyt esille myyntikojuihin. Kun lisätään vielä mahdollisuus ostaa itseä kiinnostavia tuotteita, joista tulot menevät taatusti lähelle, on helppo ymmärtää, miksi markkinat voivat hyvin suomalaisen kulttuuriperinteen osana vielä 2010-luvulla.

Seudullista satoa -hankkeessa löydetään ja esitellään keskisuomalaisen maaseudun tapoja elää, tehdä ja yrittää. Eri seutukuntien yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa yhdessä suunnitelluissa ja toteutetuissa markkinatapahtumissa halutaan esitellä muun muassa paikalliskulttuuria, lähiruokaa ja seudulla tehtyjä tuotteita.