Teemat ja hankkeet

Green Care

Syötävä Puisto

Luontoyrittäjyyden tukeminen ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ovat keskeisiä Maaseudun Sivistysliiton ympäristösivistystyössä. Tätä työtä olemme tekemässä myös kulttuuri- ja luontomatkailun ja luonnontuotteiden parissa.

Green Care -toiminta itsessään tarkoittaa luonto-, eläin-, ja maatila-avusteisten menetelmien käyttöä hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Tavoitteena on ihmisten henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen.

Keski-Suomessa perehdyttiin Green Care -toimintaan LuoKSe – Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomessa  -tiedostushankkeessa.  Materiaalia eläin- puutarha- ja luontoavusteisesta toiminnasta ja varsinaisesta yritystoiminnasta löytyy LuoKSe-hankkeen sivuilla.

Green Care -periaate, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen luonnon  avulla, kulkee mukana useissa Maaseudun Sivistysliiton eri toiminnoinssa. Yhteys luontoon on meille tärkeä. Samalla pystymme hyödyntämään paikallisia mahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä  Hyvän mielen paikat Pohjois-Pohjanmaalla.