Teemat ja hankkeet

Green Care

Syötävä Puisto

Luontoyrittäjyyden tukeminen ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ovat keskeisiä Maaseudun Sivistysliiton ympäristösivistystyössä. Tätä työtä olemme tekemässä myös kulttuuri- ja luontomatkailun ja luonnontuotteiden parissa.

Green Care -toiminta itsessään tarkoittaa luonto-, eläin-, ja maatila-avusteisten menetelmien käyttöä hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Tavoitteena on ihmisten henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen.

Varsinaisena hankkeena Green Care -toimintaan perehdytään Keski-Suomessa. Siitä enemmän LuoKSe-hankkeen sivuilla. 

Green Care -periaate, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen luonnon  avulla, kulkee mukana useissa Maaseudun Sivistysliiton eri toiminnoinssa. Yhteys luontoon on meille tärkeä. Samalla pystymme hyödyntämään paikallisia mahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä  Hyvän mielen paikat Pohjois-Pohjanmaalla.