Teemat ja hankkeet

Kortteeri

Kivijalkaympäristöt, yhteisötaide, kaupunkimuotoilu, rakennemuutos, tyhjät tilat, yritykset ja uudet palvelut, digitalisaatio. 

KORTTEERI-hanke yhdistää taiteen, yleisöt, välittäjätahot sekä yrittäjät kaupunkitilassa tapahtuvien lyhytkestoisten taidetekojen ja -teosten kautta. Tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin elävöittää pienten- ja keskisuurten  rakennemuutospaikkakuntien keskusta-alueita. Kortteerin rakentama monialainen verkosto mahdollistaa uudenlaisen luovien alojen ja kasvu- ja rakennemuutosalojen yhteistyön edistämällä kokeilukulttuuria. Kortteerin tuloksena toteutetaan 8 alueellista testiympäristöä/pilottikokeilua.

 

KORTTEERI – notkistaa ja kokeellistaa kivijalkakulttuuria

Luo paikkoihin liittyviä uusia elämyksiä sekä merkityksiä yhdistäen kivijalkakaupat, taiteen, muotoilun, museot ja galleriat.

Tuottaa luovan alan toimijoille ja kivijalkayrittäjille työkaluja alueiden omaleimaisen kulttuuriperinnön tunnistamiseen, soveltamiseen sekä osallistavaan kaupunkikehittämiseen.

Kouluttaa paikkasidonnaisen yhteisötaiteen, kaupunki -sekä palvelumuotoilun kokemuksien kautta. Valmistaa vaihtoehtoisen kivijalkakultuurin kehittämisen mallin.

Hanketta vetää Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy / SAMK, yhteiskumppaneita ovat Maaseudun Sivistysliitto, Seinäjoen taidehalli, Varkauden kaupunki ja museotoimi, Kankaanpää kaupunki ja museo sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy / PSKK. Hanke on saanut ESR-rahoituksen 2017-2019.

Hankkeen kotisivut, linkki.

Facebook: linkki.