Teemat ja hankkeet

Elinvoimainen maaseutuyrittäjyys

Edistämme maaseudun yrittäjien ja sidosryhmiemme keskinäistä verkostoitumista, yrittäjien hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa. Innostamme maaseudun yrittäjiä arjen luovuuteen, paikallisten vahvuuksien, luonnon ja ympäristön hyödyntämiseen sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Kulttuuri- ja luontomatkailuun liittyvät toimenpiteet: ProLocalis-karttasovellus

Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla, PUHTI-hanke, Pohjois-Karjala 2018-2020

Aktivointihanke Bisnestä keittiönpöydältä, Pohjois-Pohjanmaa 2017-2019

Green Care, LuoKSe-hanke, Keski-Suomi 2016–2018

Maaseutuyrittäjyys ja tapahtumat, Seudullista satoa -hanke, Keski-Suomi 2017-2018

KORTTEERI. Notkistaa ja kokeellistaa kivijalkakulttuuriahanke (2017-2019)