Teemat ja hankkeet

Elinvoimainen maaseutuyrittäjyys

Edistämme maaseudun yrittäjien ja sidosryhmiemme keskinäistä verkostoitumista, yrittäjien hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa. Innostamme maaseudun yrittäjiä arjen luovuuteen, paikallisten vahvuuksien, luonnon ja ympäristön hyödyntämiseen sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Green Care, LuoKSe-hanke, Keski-Suomi 2016–2018

Maaseutuyrittäjyys ja tapahtumat, Seudullista satoa -hanke, Keski-Suomi 2017-2018