Maaseudun Sivistysliitto hakee kyläkehittäjää

Maaseudun Sivistysliitto, Ympäristö, Uutinen

Maaseudun Sivistysliitto hakee kyläkehittäjää alkaviin hankkeisiin.

Jos olet yhdistys- ja maaseutumyönteinen henkilö, tämä on juuri sinulle sopivat työ. Arvostamme hanke- ja ympäristöalan työkokemusta. Yhteisökehittämisen ja tiedottamisen kokemus lasketaan eduksi, samoin yliopisto- tai ammattikorkeakoulutus. Työ edellyttää matkustamista ja oman auton käyttö on lähes välttämätön. Työ on myös ilta- ja viikonlopputyötä. Kerro itsestäsi meille ja jätä myös oma palkkatoiveesi.

Kun koet tämän innostavan ja yhteisöllisen työn sinulle sopivaksi, lähetä hakemus 28.2.2024 mennessä osoitteeseen timo.reko@msl.fi. Tiedustelut ja lisätietoa hankkeista Timo Reko p. 050 322 6798.

Työ voi alkaa välittömästi rekrytointipäätösten jälkeen maaliskuussa 2024 ja työ kestää vuoden 2025 loppuun. Mikäli kaikki rahoitukset toteutuvat, työt kestävät 31.8.2026 saakka. Työ on määräaikainen ja määräaikaisuuden perusteena on hankkeissa määritelty toiminta-aika.

Hankkeet:

Ympäristöviisaat maaseutuyhteisöt: Hankkeessa tehdään käytännön ilmasto- ja ympäristötöitä Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen kunnissa. Kylien ja maaseutualueiden ihmiset haluavat olla aktiivisesti rakentamassa ilmastokestävämpää tulevaisuutta ja ovat kiinnostuneita erilaisista uusista kylä- ja yksilötason ympäristöteoista. Kiinnostus lähiluontoon ja oman elinpiirin ympäristön hyvinvointiin on kasvanut. Mahdollisuuksia ja osaamista alueelta jo löytyy. Yhteisöt tarvitsevat usein apua toimien käynnistämiseen. Kylille tarjotaan mahdollisuutta kylän ympäristösuunnitelman laatimiseen. Työaika 50 %.

Biohiilen aika: Yhteishanke JTF, Pohjois-Pohjanmaan liitto. Maaseudun Sivistysliitto järjestää vuosittain 25-30 biohiiletystyöpajaa, kolmen vuoden aikana 75-90 työpajaa. Tämä tarkoittaa yhtä työpajaa per kunta vuodessa. Työpajoja tehdään koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Hankkeessa kaksi henkilöä toteuttaa nämä työpajat, eri alueilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Näissä työpajoissa kerrotaan selkeästi biohiilen valmistamisesta, käytöstä ja mahdollisuuksista. Biohiiletystyöpajat tehdään kartiohiilettimillä ja mahdollisella mobiiliretortilla. Työpajat kestävät noin kuusi tuntia ja niiden valmisteluun menee 3-4 päivään, lähinnä hiiletettävän materiaalin hankkimiseen. Toimialue koko Pohjois-Pohjanmaa. Työaika 25 %.

Erikoiskasveilla Eurooppaan: yhteistyössä Haapaveden-Siikalatvan Seudun Kuntayhtymän kanssa. Hankkeen toteutus jakautuu kolmelle vuodelle (2024-2026). Sen avulla kehitetään erikoiskasvien viljelyyn liittyvää osaamista, koneketjuja, luomutuotantoa ja kansainvälistä yhteistyötä. Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat hankkeessa keskeisiä tavoitteita. Toimintasuunnitelma sisältää erilaisia koulutus- ja workshop-tapahtumia, opintomatkoja, viljelijöiden osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä verkko-opintomateriaalin tuottamista. Toimenpiteillä tuetaan osallistujien välistä vertaisoppimista, verkostoitumista ja kokemusten sekä ajatusten jakamista sosiaaliseen kestävyyteen liittyvissä jaksamisen ja taloudellisen resilienssin teemoissa.  Kohdealueeseen kuuluu Oulun eteläisiä kuntia Pohjois-Pohjanmaalla eli Haapavesi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva ja Tyrnävä. Työaika 25 %.