Maaseudun Sivistysliitto

Maaseudun Sivistysliitto

Mikä on Maaseudun Sivistysliitto?

Maaseudun Sivistysliitto (MSL) on opinto- ja kulttuurijärjestö, joka tukee ihmisenä kasvua, aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja maaseudun kehittämistä. 1952 perustetun MSL:n tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen ja kulttuuritoiminnan keinoin tasa-arvon, inhimillisesti arvokkaan elämän ja maaseutukulttuurin päämäärien toteutumista.

Maaseudun Sivistysliitto on 13 jäsenjärjestön yhdysside. Arvopohjamme on alkiolainen: meille tärkeitä asioita ovat maa- ja kylähenkisyys, inhimillinen kehitys, yhdenvertaisuus sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutus ja kumppanuus. Toiminta-alueemme on koko Suomi. Haluamme olla osaava, luova ja idearikas yhteistyökumppani jäsenjärjestöillemme ja kaikille toimijoille, joiden tavoitteena on entistä ehompi Suomi.  

Toiminnalliset tavoitteet

  • Toimimme yhteisöllisesti, vastuullisesti ja monikulttuurisesti.
  • Kannustamme yritteliäisyyteen, yhdessä tekemiseen sekä luovuuteen ja rohkeuteen.
  • Noudatamme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita.

Strategiset tavoitteet

  • Vuorovaikutteinen jäsenjärjestöyhteistyö
  • Yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tarpeiden ja osaamisen yhdistävä verkostomainen ja pedagoginen toimintatapa
  • Kestävän ja monimuotoisen rahoituspohjan kehittäminen ja ylläpitäminen
  • Kyky yhdistää moniarvoisesti ja yhdenvertaisesti erilaisia ihmisiä, sisältöjä ja menetelmiä

 

Vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja sivistysjärjestöjen ylläpitämät opintokeskukset.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteiden pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuoden 2018 alusta lähtien lakia muutettiin niin, että maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus voi sisältyä niiden tehtäviin. Tavoitteena on monipuolistaa maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opiskelumahdollisuuksia ja nopeuttaa heidän polkujaan koulutukseen ja työelämään.