Maaseudun Sivistysliitto

Maaseudun Sivistysliitto

Mikä on Maaseudun Sivistysliitto?

Vuonna 1952 perustettu Maaseudun Sivistysliitto (MSL) on aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö, joka tukee maa- ja kylähenkistä elämäntapaa, ihmisten omaehtoisesta kasvua, luovuutta, yhdenvertaisuutta sekä ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikustusta ja kumppanuutta. Sivistystyömme arvot perustuvat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäville paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti rakentuville yhteisöille ja ylisukupolvisille arvoille. Vuonna 2020 liitto käynnisti ajatuspajatoiminnan ja antoi sille nimen Ajatuspaja Alkio.

Maaseudun Sivistysliitto on 13 jäsenjärjestön yhdysside. Toiminta-alueemme on koko Suomi. Haluamme olla osaava, luova ja idearikas yhteistyökumppani jäsenjärjestöillemme ja kaikille toimijoille, joiden tavoitteena on entistä ehompi Suomi.  

Toiminnalliset tavoitteet

  • Toimimme yhteisöllisesti, vastuullisesti ja monikulttuurisesti.
  • Kannustamme yritteliäisyyteen, yhdessä tekemiseen sekä luovuuteen ja rohkeuteen.
  • Noudatamme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita.

Strategiset tavoitteet

  • Vuorovaikutteinen jäsenjärjestöyhteistyö
  • Yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tarpeiden ja osaamisen yhdistävä verkostomainen ja pedagoginen toimintatapa
  • Kestävän ja monimuotoisen rahoituspohjan kehittäminen ja ylläpitäminen
  • Kyky yhdistää moniarvoisesti ja yhdenvertaisesti erilaisia ihmisiä, sisältöjä ja menetelmiä

Maaseudun Sivistysliiton visio 2025

Vuonna 2025 Suomi on yksi elinvoimaisimmista eurooppalaisista kansalaisyhteiskunnista ja maaseutu on elävä ja arvostettu osa sitä. MSL on osaava, luova ja haluttu yhteistyökumppani  koulutus-, osallisuus-, ympäristö- ja taidetotoiminnassa.

Maaseudun Sivistysliiton arvot

Liiton arvot pohjautuvat maa- ja kylähenkiseen elämäntapaan, ihmisten omaehtoiseen kasvuun ja keskinäiseen yhdenvertaisuuteen sekä ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen.

Alkiolainen kansansivistystyö perustuu ekologisesti ja sosiaalisesti kestäville, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti rakentuville yhteisöllisille ja ylisukupolvisille arvoille.

 

Vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet

MSL:n toiminta kuuluu vapaan sivistystyön piiriin. Sen oppilaitoksia ovat sivistysjärjestöjen ylläpitämät opintokeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot).

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteiden pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Sivistysjärjestöjen Opintokeskukset toimivat valtakunnallisina oppilaitoksina järjestämällä opintoja itse sekä yhdessä jäseninä olevien kansalais- ja kulttuurijärjestöjen kanssa elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin, aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämiseksi.

Vuoden 2018 alusta lähtien lakia muutettiin niin, että maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus voi sisältyä niiden tehtäviin. Tavoitteena on monipuolistaa maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opiskelumahdollisuuksia ja nopeuttaa heidän polkujaan koulutukseen ja työelämään.