Maistuvat kyläjuhlat

Tapahtumakoulutus

Viestintä

“Viestintä eli kommunikaatio voidaan ymmärtää sekä sanomien siirtämiseksi että merkitysten tuottamiseksi. Lisäksi viestintä on määritelty yhteisyyden tuottamiseksi, jolloin olennaista ei ole tiedon tai informaation välittäminen vaan yhteisen ymmärryksen tuottaminen.

Erilaisten viestinnän määritelmien ei tarvitse välttämättä olla toisiaan poissulkevia vaan niiden voidaan ymmärtää täydentävän toisiaan. Siten viestinnässä on samanaikaisesti kyse sanomien välittämisestä, merkitysten tuottamisesta ja yhteisen ymmärryksen rakentamisesta.” Lähde: wikipedia

Viestintä on osa tapahtumaa, toimintaa ja arkea. Viestimme päivittäin ja kaikki toiminta on viestintää. Se ei ole erillisiä tekoja vaan osa kokonaisuutta. Pieniä tekoja arjessa.