Maistuvat kyläjuhlat

Tapahtumakoulutus

Järjestyksenvalvojaksi

Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen (32h). Järjestyksenvalvojan tehtävissä voi toimia poliisin hyväksymä nuhteeton 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskurssin ja kurssikokeen.

Järjestyksenvalvojan peruskurssin sisältö:

  • Järjestyksenvalvojatoimintaa ohjaava lainsäädäntö
  • Kansalaisten perusoikeudet
  • Järjestyksenvalvojan toimialueet
  • Järjestyslainmukainen järjestyksenvalvoja
  • Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteet ja toimintaoikeudet
  • Järjestyksenvalvojan tunnukset ja luvat
  • Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet
  • Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
  • Ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
  • Voimakeinojen käyttö ja voimankäytön harjoittelu

Järjestyksenvalvojakurssin suorittamisen jälkeen saat koulutustodistuksen, jolla voit hakea järjestyksenvalvojakorttia poliisilta.

Esite vuoden 2017 kurssista: