Osallisuustyöpaja

osallisuus, Työpaja, kunnat, luottamushenkilöt, viranhaltijat

Osallisuustyöstä välineitä johtamiseen ja tukea päätöksentekoon

Mitä hyötyä on osallisuustyöstä? Millaisia mahdollisuuksia ja työvälineitä se voi tuoda johtamiseen ja päätöksentekoon kunnassa? Valtuutetuille ja viranhaltijoille suunnatussa osallisuustyöpajasarjassa on tavoitteena lisätä ymmärrystä ja osaamista osallisuudesta.

Edustuksellista demokratiaa täydentämään on kehitetty suoran osallistumisen käytäntöjä, joiden kautta kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Osallisuustyöpajat on ovat suunnattuja kunnanvaltuutetuille sekä viranhaltijoille. Tavoitteena on helpottaa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä.

Työpajoissa avataan osallisuuden käsitteitä ja etsitään ratkaisuja osallisuuden lisäämiseen kunnassa. Samalla esitellään käytäntöjä, joiden avulla voi tuoda asukkaat mukaan päätöksenteon eri vaiheisiin ja palvelujen kehittämiseen.

Kunnat saavat omaan käyttöönsä työpajojen pohjalta tehdyn osallisuusreseptin, jonka avulla osallisuustyötä on mahdollista jatkaa ja kehittää eteenpäin.

Osallisuustyöpajojen sisällöt

  • Mistä osallisuudessa on kyse?
  • Onnistuneen osallisuusprosessin vaiheet
  • Lisää vuoropuhelua osaksi päätöksentekoa ja kuntakehittämistä
  • Miten kuntalaiset saadaan mukaan?
  • Osallisuustyön menetelmät ja hyvät käytännöt
  • Mitä osallisuutta lisääviä toimenpiteitä teidän kunnassanne jo on, miten niitä voisi kehittää ja mitä uutta voisi kokeilla?

Osallisuustyöpajaan sisältyy

  • verkkototeutus
  • suunnittelutyö
  • Osallisuustyöpajojen yhteensä 3 x 2 h toteutus
  • yhteenvetona osallisuusresepti