Pudasjärvi -hyvinvointikertomuksen kehittäminen 2022-2023

asukkaiden kuuleminen, osallisuus, vuoropuhelu, yhteissuunnittelu, fasilitointi, työpaja

Hyvinvointikertomuksen kehittämistä uudella tavalla

Pudasjärven kaupunki päivittää laajaa hyvinvointikertomusta ja haluaa kuulla kuntalaisia siihen liittyen. Kuulemisprosessi koostuu kyselystä työikäisille, työpajasta ja kyselystä kouluille sekä Hyvä esiin -keskusteluista, jotka ovat yksi kuulemisen tapa.

Hyvinvointikertomuksen päivittäminen yhteissuunnittelun voimin tuo uusia näkökulmia hyvinvoinnin edistämiseen. Prosessi valmistuu vuoden 2023 aikana ja siihen on osallistunut jo yli 350 asukasta. Keskeinen tavoite on tuoda hyvä esiin. Mistä syntyy hyvän elämän eväät Pudasjärvellä?

Prosessissa on hyödynnetty Penkkikahvila -menetelmää paikalliseen tarpeeseen muokattuna sekä yhteissuunnittelu -lautapeliä. Matkassa on mukana kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.