Taide ja kulttuuri

Kuva maakaista.fi, Antero Lehikoinen ja Mari Voutilainen.