MSL Konttori

Näin haet opintoryhmätukea

Voit hakea tukea ja lähettää aloitusilmoituslomakkeen kun:

1.  Opintoryhmään kuuluu vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä.
2. Olette tehneet yhteisen aikataulun opintoryhmälle: opintoryhmä kokoontuu vähintään viisi (5) kertaa ja opiskelee vähintään kymmenen (10) oppituntia.
3. Opintoryhmä on valinnut keskuudestaan ohjaajan, päättänyt opiskeluaiheen ja oppimistavoitteen sekä tehnyt opintosuunnitelman.

Näin haet tukea:

1. Ohjaaja tai opintoryhmän yhteyshenkilö ilmoittaa opiskelun aloittamisesta MSL -opintokeskukseen aloitusilmoituslomakkeella.
2. MSL vahvistaa ja ilmoittaa kirjallisesti opintoryhmälle varatut tunnit ja toiminta-ajan.
3. Ohjaaja täyttää opintokertomusta toiminnan edetessä.
4. Opiskelun päätyttyä ohjaaja tai yhteyshenkilö täydentää opintokertomuslomakkeeseen yhdistyksen maksamat ryhmän opiskelumenot, osallistujat ja muut puuttuvat kohdat. Huom! tuki maksetaan vain rekisteröityneelle jäsenjärjestölle ja vain sen pankkitilille.
5. Lopuksi ohjaaja tai opintoryhmän yhteyshenkilö vakuuttaa allekirjoituksellaan tiedot oikeiksi ja lähettää opintokertomuksen MSL-opintokeskukseen. Huom! Jos lähetät lomakkeen sähköpostin liitteenä, muista täyttää ja lähettää sähköisen asionnin vakuutuslomake, joko skannattuna liitteenä tai postitse.
6. Tositteet on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten kuusi (6) vuotta yhdistyksen kirjanpidossa. MSL tarkistaa pistokokein kulujen oikeellisuuden

Halutessasi saat lisätietoja Maaseudun Sivistysliitosta.