MSL Konttori

Mikä voi olla ryhmätoimintaa?

Kuva: Reeta Rönkkö

Aihevalikoima koostuu perinteisistä kouluaineista harrastuksiin ja erilaisten yhteistyötaitojen kehittämiseen. Vain mielikuvitus voi asettaa rajat opiskeluaiheelle. Ryhmän aiheita voivat olla esimerkiksi terveys, ravitsemus, lähiseudun historia, kirjallisuus, yhdistystoiminnan kehittäminen, järjestön strategian laatiminen, yhteiskunnalliset aiheet, jne… Aihe lähtee ryhmän tarpeista ja yhteisestä tavoitteesta.

 

Opintoryhmätoiminta on pääasiassa opiskelua ja uuden harjoittelua. Siitä johtuen opintokeskuksen taloudellisen tuen perusteeksi, kuluja vastaan, hyväksytään aihepiireittäin seuraavat määrät opintotunteja:

LAULU-, NÄYTELMÄ- ja TANSSIOPINTORYHMÄT
– enintään kaksi tuntia viikossa
– kymmentä opintokertaa kohden voi olla lisäksi kaksi esiintymistuntia

LIIKUNTA- JA KUNTOSALIOPINTORYHMÄT
– enintään yksi tunti viikossa

SEURAPELIT
– enintään yksi tunti viikossa

KÄSITYÖT
– enintään kaksi tuntia viikossa

Opintoryhmätoiminnaksi ei hyväksytä marjaretkiä, urheiluseurojen urheiluharjoituksia, kursseille osallistumista, yksin suoritettua vapaaehtoistyötä, markkinointitilaisuuksia, myyjäisiä, kirkossa käyntiä jne. Opintoryhmätoimintaa eivät myöskään ole kokoukset (järjestöjen johtokuntien ja hallitusten sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset), mutta kokousten yhteydessä järjestetyt erilliset tilaisuudet voivat olla ryhmätoimintaa.

Opintoryhmätoiminnasta saat lisätietoja toimistosihteeri Marjatta Hakkaraiselta, puhelin (09)751 2020, sähköposti: marjatta.hakkarainen(at)msl.fi.