MSL Konttori

Opintoryhmät

 

Opintoryhmä on virkistävä yhteisöllisen opiskelun muoto jäsenjärjestöjemme jäsenille ja samalla mahdollisuus opiskella itse valittua aihetta tavoitteellisesti, tehokkaasti ja edullisesti. Pääpaino on tietojen ja taitojen lisäämisessä. Opintoryhmän voi perustaa vähintään viisi yli 15-vuotiasta henkilöä.

Opintoryhmätukea maksetaan vain rekisteröityneelle yhdistykselle ja vain sen pankkitilille.

Ryhmä valitsee keskuudestaan ohjaajan ja päättää yhdessä tavoitteesta, mitä opiskellaan ja miten. Ryhmä kokoontuu yhdessä sopimansa aikataulun mukaisesti. Kokoontumiskertoja tulee olla vähintään viisi, ja opintotunteja vähintään kymmenen. Opintotunti on 45 minuuttia.

Aloitusilmoitus, opintokertomus ja taloudellinen tuki
Ryhmän ohjaaja lähettää opintoryhmän aloitusilmoituslomakkeen opiskelun alkaessa opintokeskukseen. MSL vastaa aloitusilmoitukseen vahvistamalla, kuinka paljon se varaa ryhmälle tunteja sekä toiminta-ajan. Ryhmä voi kokoontua useammin kuin sille on tunteja varattu, mutta niistä ei makseta ryhmälle tukea. Opiskelun päätyttyä ryhmä lähettää opintokertomuslomakkeen opintokeskukseen.
Tukeen oikeutettujen menojen tulee olla opiskeluun liittyviä ja ajoittua opiskeluajalle. Opintomenoja voivat olla esimerkiksi ohjaajan palkkiot sivukuluineen, ohjaajan matkakulut, ulkopuolisille maksetut tila- ja laitevuokrat sekä opiskeluun liittyvät opintoaineistot, lehdet, kirjat, välineet ja toimistotarvikkeet.

Vuonna 2017 varaamme kullekin opintoryhmälle tukea 2 euroa enintään 20 oppitunnille, yhteensä 40 euroa.

Aiheutuneet menot kirjataan opintokertomuslomakkeeseen. Kuitit menoista on säilytettävä kirjanpitolain mukaan kuusi vuotta yhdistyksen kirjanpidossa MSL:n pistokokein tekemiä tarkastuksia varten.

Opintomenoiksi ei hyväksytä kahvi- ja ruokailukuluja, majoituskuluja, yhteiskuljetuksia tai pääsylippuja, elleivät ne liity opintoaiheeseen.

Lisätietoa ja lomakkeet

Opintoryhmätoiminnasta saat lisätietoja Maaseudun Sivistysliiton toimistosihteeriltä. Opintoryhmän lomakkeet löytyvät sähköisinä ja paperisina lomakkeina. Paperisia lomakkeita voi pyytää toimistosihteeriltä.

Kurssisihteeri Sirpa Karvonen
Maaseudun Sivistysliitto Itä-Suomen aluekeskus
Kauppakatu 23b A 8
80100 Joensuu
Puh: 040 596 0062
Sähköposti: sirpa.karvonen(at)msl.fi

sähköpostit: korvaa (at) -> @ -merkillä.