Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Hiiliviisaus-hankkeiden hallinnoijana on Maaseudun Sivistysliitto. Hankkeita toteutetaan eri alueilla useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

POHJOIS-KARJALA

SYKE

SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. Syke on kohti vähähiilisiä kyliä -hankkeen toinen toteuttajataho.

HINKU-kunnat

HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Joensuun paikallistoimijat ry

Joensuun Kylät, sittemmin Joensuun paikallistoimijat ry perustettiin vuonna 2009 edunvalvojaksi Joensuun kaupungin liitoskuntien kylien tueksi.

Pohjois-Karjalan kylät ry

Pohjois-Karjalan Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, jonka jäseninä on kyläyhdistyksiä (mukaan lukien kylätoimikunnat ja asukasyhdistykset), muita kylien kehittämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä, kuntia ja yksityisiä henkilöitä.Lisää tietoa myös FB-sivuilta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

ELY-keskus on tärkeä toimija maaseudun kehittämisessä Pohjois-Karjalassa.

Leader-toimintaryhmät

Toimintaryhmät ovat elävöittäneet maaseutua jo neljän ohjelmakauden ajan. Yhteistyötä tehdään mm. Maakaista-tiedotusalustan sekä viestintäyhteistyön puitteissa. Myös kyläillat, kyläkierrokset ja kyläsuunnitteluprosessit tehdään usein yhteistyössä paikallisen toimintaryhmän kanssa.


Kuntien maaseutupalvelut

Työtä tehdään yhdessä myös maaseutupalvelujen kanssa. Maaseutupalvelut palvelevat viljelijätuki-, sato-, peto- ja tulvavahinkoasioissa sekä hukkakauran torjuntaan liittyvissä asioissa. Maaseutupalvelut palvelevat myös maaseudun elinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa.

KESKI-SUOMI

Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Biotalouskampus

Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat.

Sammakkokangas Oy

Sammakkokangas Oy on Keski-Suomessa toimiva, kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Tehtävänämme on huolehtia alueen kuntien lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä.

Keski-Suomen kylät ry

Keski-Suomen Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys. Yhdistys on perustettu 1997 Moksin kylällä Korpilahdella. Nykyisin vastaamme 23 keskisuomalaisen kunnan kylä- ja asukasyhdistysten edunvalvonnasta, koulutuksista, kylärekisteristä ja neuvonnasta.

Metsäkeskus / Lähienergialla omavaraisuuteen -hanke

Hankkeen tavoitteena on maakunnan energiahuoltovarmuuden turvaaminen ja energiaomavaraisuuden parantaminen hyödyntäen paikallisia energialähteitä, parantaa energialiiketoiminnan kannattavuutta, vähentää energiantuotannosta koituvia päästöjä sekä käyttöönottaa hyväksi havaittuja tehokkaita teknologioita.