5E kylät Pohjois-Suomi

Ympäristöluotsit

Ympäristöluotsaus

Ympäristöluotsaus on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä menetelmä, jonka kautta paikalliset ihmiset ottavat vastuuta omasta lähiympäristöstään ja -yhteisöstään ja tekevät vapaaehtoistyötä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin lisäämiseksi.Ympäristöluotsaus on vertaistoimijuuteen ja arjen asiantuntijuuteen perustuvaa, yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa, jonka avulla lisätään osallisuutta ja edistetään vuoropuhelua. MSL perehdyttää ympäristöluotseja luonnonympäristön, kulttuuriympäristön sekä sosiaalisen ympäristön sisältöihin.


Kiinnostaako Ympäristöluotsikoulutus sinua?

PistoaitaMaaseudun Sivistysliiton tarjoama ympäristöluotsikoulutus valmentaa ympäristöasioista kiinnostuneita henkilöitä vapaaehtoisiksi vertaistoimijoiksi. Ympäristöluotsikoulutuksen sisältö on monipuolinen ja monitahoinen. Koulutuksen teemat vaihtelevat jokamiehenoikeuksista paikan adoptoimiseen ja vähähiilisyydestä ympäristötaiteeseen.

Kunkin koulutuksen lopullinen sisältö muotoutuu osallistujien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden sekä järjestämispaikkakunnan olosuhteiden pohjalta. Osallistujat pääsevät siis vaikuttamaan koulutuksen sisältöön.

Koulutuksen laajuus on n. 40 h ja se koostuu koulutustapaamisista, yhteisistä tutustumiskäynneistä ja retkistä sekä omien ympäristöluotsausten suunnittelusta ja testauksesta. Luotsiryhmän ympäristötietoutta syvennetään aiheeseen liittyvän materiaalin ja keskustelujen välityksellä. Koulutus tarjoaa erilaisia ympäristökasvatuksellisia metodeja, joita luotsit voivat hyödyntää luotsaustoiminnassaan. Koulutuksen jälkeen taitoja voi käyttää monin tavoin vapaaehtoistyössä oman elinympäristönsä hyödyksi ja siellä elävien iloksi.


Ympäristöluotsauksen suuntautumisvaihtoehdot ja sisällöt

Luontoympäristö: retkeily, metsäluonnon vastuullinen käyttö, luonnon villit ruoka‐aineet ja uudet teknologiat luontokokemusten avartajina, kierrätys ja jätehuolto, vähähiilisyys ja uusiutuvat energialähteet, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kaavoituksen seuraaminen ja ympäristöpoliittinen vaikuttaminen.

Kulttuuriympäristö: kotiseudun tuntemus, kulttuuriset kerrostumat, paikkasidonnainen taide, yhteisöllisyys identiteetin luojana, rakennettu ympäristö, kaupunkiekologia ja urbaanit jokamiehenoikeudet, ympäristön hyvinvointi, viihtyisyydestä ja kulttuuriarvoista huolehtiminen, tasa-arvoinen mahdollisuus kauniiseen ympäristöön, ympäristötaide, ITE-taide.

Sosiaaliset ympäristöt: kodin tuntu, erilaisuus ja vieraus, etäisyys ja läheisyys, kulttuuriperintö, sosiaalinen koodisto, tilan haltuunotto, arjen asiantuntijuus.

Lisää aineistoa MSL:n verkko-opistossa.

Pohjois-Suomen 5E-kylät vähähiiliset yhteisöt- hankkeessa on järjestetty ympäristöluotsikoulutus Paltamossa. Sen kuulumisia voi lukea täältä.