5E kylät Pohjois-Suomi

Hankkeen kuvaus

Energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja muuhun päivittäiseen toimintaamme liittyy monenlaisia haasteita, joiden vaikutukset ovat näkyvissä ympäristössämme. Voisimmeko kuitenkin elää hyvää elämää tavalla joka samalla parantaa myös ympäristön hyvinvointia?

5E kylät – hankkeen tarkoituksena on aktivoida, innostaa ja kannustaa alueen asukkaita tarttumaan tavallisen ihmisen kokoisiin bio- ja kiertotalouden sekä vähähiilisyyden mahdollisuuksiin, eli siihen miten vaikkapa kodin tai kylätalon käyttövesi lämmitettäisiin aurinkoenergialla tai että millä tekniikalla saisimme edullisesti puhdasta sähköä ja polttoainetta paikallisesti hakkeesta tai biokaasusta.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään
Tiedotustyyppisiä työpajoja (ilta-/ puolen päivän tilaisuuksia) esim. tutustumisia kylien erilaisiin bioenergiaratkaisuihin (aurinkoenergia, pientuulivoima, maalämpö, pien-CHP puukaasuenergia, biokaasu jne). Mukaan mahtuu myös eri vaihtoehtojen tarkempia esittelyjä sekä hyviä esimerkkejä maaseudun jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvistä toimista tai sähköpolkupyörän tai biokaasu/biodieselauton esittelyä tms.

Pitempiä työpajoja ja koulutuksia (kesto 8 – 40 h), mahdollisuuksien mukaan esim. yhteistyössä kansalaisopistojen tai oppilaitosten kanssa. Teemat valitaan kylien ja kuntien tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, esimerkiksi näistä tarjolla olevista aiheista

  • aurinkokeräimen rakentaminen
  • kierrätys – ja kompostointityöpajat (myös mahd. matokompostointi, bokashi ym)
  • energiakävelyt eli tutustumiset erilaisiin kiinteistöihin toteutettuihin energiaratkaisuihin
  • yhteisöllisen ympäristötaideteoksen, vaikkapa syötävän sellaisen, toteuttaminen
  • kylän tai yhdistyksen biotaloussuunnitelman laatiminen
  • ideointityöpaja oman kylän, yhdistyksen tai asuinalueen vähähiilisyyteen liittyen
  • vähähiilisyyteen liittyvän tapahtuman järjestäminen
  • ympäristöluotsikoulutus, eli ympäristöasioiden vapaaehtoisten vertaisohjaajien valmentaminen

Opintomatkoja (2 kpl) muualle Suomeen, tutustumiskohteina maaseudun yhteisöissä tehdyt energia-, kierrätys,- ja vähähiilisyysratkaisut ja –toimenpiteet esim. biokaasulaitos,  Alpuan kylän oma pienCHP-laitos tms.